Offentlig sektor | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

OFFENTLIG SEKTOR

Utmaningar och lösningar inom digital verksamhetsutveckling

Offentlig sektor står inför enorma samhällsutmaningar. Via våra projekt har vi på Nexer en djup förståelse för dessa, vilket gör oss till en pålitlig partner för dig som vill utveckla din verksamhet genom digitala lösningar för automatisering eller innovation. Våra erfarna IT-specialister inom digital omställning har inte bara den tekniska kompetens som krävs, utan också gedigen kunskap om offentlig sektors unika behov och utmaningar. Detta innebär att vi kan erbjuda allt från rådgivning till utveckling, implementering och förvaltning av skräddarsydda och hållbara lösningar som leder till ökad säkerhet och effektivitet. 

UTMANINGAR INOM OFFENTLIG SEKTOR 

Den offentliga sektorn är komplex, vilket gör det svårt att generalisera utmaningar. Vad som är en utmaning för en myndighet eller organisation behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan, eftersom de skiljer sig åt i till exempel verksamhetsområde, storlek, struktur, digital mognad och samhällskontext. En helhetsförståelse för dessa faktorer är därför avgörande för att utforma effektiva strategier och lösningar. Med detta sagt finns det tre utmaningar som de flesta inom offentlig sektor står inför. 

KOMPETENSBRIST

Den snabba teknologiska utvecklingen och förändringar i samhället kräver att den offentliga sektorn anpassar sig. Samtidigt är kompetensbristen i offentlig sektor rekordstor, och vakanserna leder till att arbetsbelastningen ökar. Kompetensbrist inom områden som digitalisering, dataanalys eller projektledning gör det svårt att genomföra nödvändiga förändringar och innovationer, vilket leder till ineffektivitet och minskad produktivitet.  

DATASÄKERHET 

Den offentliga sektorn har ofta komplexa IT-miljöer med många olika system, applikationer och nätverk. Denna komplexitet kan göra det svårt att upptäcka och hantera potentiella säkerhetsrisker. Eftersom den offentliga sektorn hanterar stora mängder känslig information resulterar cyberattacker i allvarliga konsekvenser för samhället och medborgarna. 

DIGITALISERING 

Digitalisering är både en utmaning och en lösning för offentlig sektor, eftersom verksamhetsutveckling med digitala lösningar och införandet av digitala system och processer ofta innebär förändringar i hur arbete utförs och tjänster levereras. För att hantera dessa utmaningar är det viktigt att ha en väl genomtänkt digitaliseringsstrategi som inkluderar både tekniska, organisatoriska och samhälleliga aspekter. 

Offentlig sektor 3.0

Ta del av inspelningar från en inspirerande förmiddag om framtidens offentliga sektor med fokus på AI, datasäkerhet och kompetensförsörjning. Några av våra experter gav en överblick av både möjligheter och risker på områdena, och dessutom konkreta tips och verktyg att använda direkt.

EN GUIDE TILL GENERATIV AI

E-bok – ai

Den här e-boken ger dig värdefulla insikter om AI:s potential och koppling till den digitala transformationen av den offentliga sektorn. Ta del av konkreta exempel på hur Generativ AI kan revolutionera tjänsteleveransen, förbättra beslutsprocessen, utforma policyer och hantera utmaningar som datasekretess och etik.

Tech Talent Report 2023

Tech Talent Report bygger på intervjuer och en enkät med techtalanger, och ger en bild av vad generation Z förväntar sig av framtidens arbetsliv och hur man får dem att stanna kvar.

cases

VÅRA RAMAVTAL 

Nexer har övergripande avtal med Kammarkollegiet och ADDA, samt ramavtal med bland andra Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Inera, Bolagsverket, Finansinspektionen, Göteborgs universitet, Chalmers, Nordic Medtest, Trafikverket, Tullverket, Region Jönköping, Region Värmland, Region Västerbotten, Statens Tjänstepensionsverk och Statistiska Centralbyrån. Nexer är även kvalificerade till samtliga relevanta DIS, bl a Domstolsverket och Vinnova. 
 
Våra ramavtalsområden omfattar bland annat verksamhetsutveckling, projektledning, förändringsledning, effektstyrning, processkartläggningar, förstudier, system- och applikationsutveckling samt kravställning inom IT och digitalisering. 

HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

visste du att?

Nexer har stor erfarenhet av att stötta stat, regioner och kommuner med digital tillgänglighet. 

4000

användare inom Trafikverket använder ett gemensamt underhållsstöd för anläggningsnära IT som Nexer har infört.

1600

techtalanger har rekryterats till våra kunder och utvecklats genom Nexers talangprogram.

2800

experter inom strategi, teknik och kommunikation finns på Nexers kontor i 15 länder.

NEXER ADVISORY: public 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt. 

kontakt

susanne paulsson

Affärsområdesansvarig, offentlig sektor

+46 703 88 65 56