Tech Talent - Startsida Kund | Nexer
Skip to content
VI ÄR NEXER

tech talent

NEXER TECH TALENTS Talangprogram

FRAMTIDSSÄKRA ERT KOMPETENS-BEHOV

Teknikutvecklingen går snabbt, men stora delar av digitaliseringen ligger fortfarande framför oss. Behovet av spetskompetens skiftar ständigt och många företag vittnar om svårigheter att rekrytera och behålla techtalanger till viktiga framtidsområden. Kompetensbristen är en av vår tids största utmaningar och ett hot mot svenska företags innovationskraft och tillväxt.

Som målgruppsexperter vill vi vara med och påverka genom att hjälpa er att utveckla techtalanger. Vi vet vad som attraherar dem och att arbete i kombination med skräddarsydda utbildningar accelererar deras förmåga att möta framtidens krav. Vi vet också att personlig utveckling ökar chansen för att de sedan stannar kvar.

Därför är våra talangprogram ett utmärkt sätt att framtidssäkra ert kompetensbehov.

NEXER TECH TALENT

VARFÖR SKA NI ANLITA OSS?

Vi brukar säga att nyutexaminerade techtalanger är morgondagens samhällsinnovatörer. Och för att vinna kampen om dem gäller det att ha tillgång till data som leder till insikter.

Det har vi.

Vår långa erfarenhet och nära relation till techtalanger har gett oss både fingertoppskänsla och djup kunskap om målgruppen. Vi har ett pulserande nätverk som ständigt fångar upp nya talanger, vilket gör att vi känner till deras ambitioner och önskemål.

Vi har också stor insikt om vilken kompetens som kommer att behövas i framtiden – dels genom våra omvärldsbevakningar, dels genom att vi är en del av det globala, entreprenörsdrivna och framåtlutade techbolaget Nexer Group.

TECH TALENT REPORT

TECHTALANGERs krav sticker ut

Att attrahera och behålla techtalanger är en utmaning för att säkra avgörande framtidskompetens. Nyckeln till framgång är en djup förståelse för dagens techtalanger och deras förväntningar på arbetslivet och arbetsgivare.

Techtalanger har högre förväntningar på nästan allt i arbetslivet jämfört med andra unga högutbildade. Där de sticker ut mest är när det kommer till kompetensutveckling och work-life balance. En förutsättning för att både attrahera och behålla de bästa techtalangerna är därför att erbjuda möjlighet att ständigt ständig kompetensutveckling inom både tekniska och icke-tekniska ämnen.

Ta del av techtalangernas värld genom undersökningar, djupintervjuer och kloka ord från experter och visionärer i Tech Talent Report 2023!

VI ÄR NEXER TECH TALENT

Nexer Tech Talent är målgruppsexperter som hjälper företag att accelerera sin digitala transformation och tillväxt genom talangprogram för kritiska framtidskompetenser. För att programmen ska ge önskad och långvarig effekt har vi örat mot marken och tar avstamp i research, analys och djupintervjuer med både talanger och företag.

Vi har även ett gediget tekniskt kunnande, en passionerad företagskultur och ett starkt och ett äkta samhällsengagemang som bottnar i visionen Promising Future. Vi bryr oss om varandra, våra kunder och vår omvärld och vi brinner för att göra skillnad på riktigt. 

TECH I VÅRT DNA

Nexer Tech Talent grundades 2016 och har sedan dess levererat över 1600 techtalanger till Sveriges främsta företag runt om i landet. Vi är en del av Nexer Group – ett globalt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Nexer Group har 2500 experter inom strategi, teknik och kommunikation i 15 länder. Företaget finns på fler än 20 orter i Sverige och är en del av Danir-koncernen, ett svenskt privatägt företag med 12 000 medarbetare i 18 länder. 

Loggor för partners till Nexer Tech Talent.

kontakta oss

DANIEL GYLLENSPARRE

Head of Business Development

+46 702 08 27 92