Fordonsindustri | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

FORDONSINDUSTRI

MED SIKTE MOT FRAMTIDEN

Fordonsindustrin befinner sig i ett avgörande skifte från att vara hårdvarudriven till att bli alltmer mjukvaruorienterad. Denna utveckling förstärks ytterligare av en allt snabbare utfasning av fossila bränslen, förändringar i lagstiftningen och de ständigt föränderliga kraven från teknikintresserade konsumenter. Som ett globalt techbolag med bred erfarenhet av fordonssektorn och expertis inom digital transformation är vi på Nexer redo att erbjuda det stöd ni behöver. Våra erbjudanden omfattar betydelsefulla insikter, tekniska lösningar och strategisk vägledning som kommer att ha en påtaglig och betydande inverkan på ditt företags resultat. 

CODE OVER CHROME

THE FUTURE OF AUTOMOTIVE

Code over Chrome är en omfattande branschrapport som täcker de omvälvande skiften, strategiska osäkerheter och viktiga framgångsfaktorer som fordonsindustrin måste ta i beaktande under de kommande fem till tio åren. Oavsett om du är en lokal återförsäljare eller arbetar för ett globalt bolag innehåller denna rapport relevanta insikter om de senaste trenderna och teknologierna, samt rekommendationer för vilka strategiska tillgångar och resurser du behöver för att överleva och blomstra i framtiden.   

UTMANINGAR INOM FORDONSINDUSTRIN

Fordonsindustrin står inför en rad mångfacetterade utmaningar. Det handlar bland annat om att anpassa sig till snabba tekniska förändringar, tillgodose konsumenternas önskemål om hållbarhet och teknikintegration, hantera tuffa lagändringar, minska sårbarheten i leveranskedjan, konkurrera med nya marknadsaktörer, hantera övergången till elfordon samt ta itu med cybersäkerhet och dataintegritet. Sammantaget kräver dessa utmaningar nya sätt att arbeta, tänka och göra affärer. 

MJUKVARA OCH DATA  

Den digitala teknikens frammarsch har gjort programvara och data till en central del av den moderna fordonsbranschen. För att behålla sin konkurrenskraft måste fordonsaktörer övergå till en mjukvaru- och datadriven strategi, med starkt fokus på att använda den senaste tekniken och samtidigt säkerställa datasekretess och datasäkerhet. 

EKOSYSTEM OCH AFFÄRSMODELLER  

I takt med att värdekedjorna uppströms och nedströms blir mer komplexa och ställs inför enorma utmaningar inom teknik och hållbarhet blir samordningen mellan olika aktörer allt viktigare. Samtidigt förväntar sig kunderna mer innovativa produkt- och tjänsteerbjudanden som bara kan levereras i samarbete med partners. 

TALANG OCH KULTUR  

Arbetskraften är ryggraden i alla framgångsrika företag. Eftersom fordonsindustrin genomgår en betydande omvandling finns det ett akut behov av att locka till sig och behålla globala talanger, utveckla AI-kompetenta ledare och främja en kultur av kontinuerligt lärande som omfamnar förändring och innovation. 

VAD ÄR NÄSTA STEG I FORDONSINDUSTRIN? 

Några av experterna i Nexers Automotive Advisory Board delar med sig av sina perspektiv på den kommande utvecklingen. 

NEXER ADVISORY: AUTOMOTIVE 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt. 

HUR KAN VI HJÄLPA TILL? 

STRATEGITJÄNSTER  

Digital transformation genom integration av avancerad teknik som IoT, AI och analys av big data i traditionella processer.  

REKRYTERINGSTJÄNSTER  

Attrahera och behåll topptalanger för att möta kraven i framtidens teknikdrivna fordonsindustri och stäng kompetensgapet inom framväxande teknologier. 

TEKNIKTJÄNSTER  

Integrera ny teknik med äldre system, infrastruktur och produkter utan att störa viktiga verksamheter och funktioner.  

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER  

Förbättra B2B & B2C-upplevelsen och effektiviteten genom teknik och tjänster. 

kontakt

pierre renhult

VP Automotive & BA Manager Aptitude

+46 729 76 96 55