Tech Talent Report 2023 | Nexer Tech Talent
Skip to content

TECH TALENT REPORT 2023

Tech Talent Report har genomförts av Kairos Future på uppdrag av Nexer Tech Talent och är en unik omvärldsbevakning som skapar insikter om vad dagens techtalanger förväntar sig av framtidens arbetsliv och arbetsgivare. Rapporten bygger på djupintervjuer samt en enkätundersökning som besvarats av över 500 techtalanger. 

UNIKA INSIKTER

  • Techtalangernas krav på framtidens arbetsgivare
  • Hur techtalanger skiljer sig från andra unga högutbildade
  • Konsten att behålla en techtalang
  • De viktigaste framtidskompetenserna – enligt techtalangerna 

LADDA NER RAPPORTEN