Skip to content

tech talent report

Tech Talent Report har genomförts av Kairos Future på uppdrag av Nexer Tech Talent. Rapporten är en unik omvärldsbevakning som skapar insikter om vad dagens techtalanger förväntar sig av framtidens arbetsliv och arbetsgivare.
Rapporten bygger på intervjuer samt en enkätundersökning som besvarats av över 500 techtalanger. Personerna som svarat på enkäten är i början av sin yrkeskarriär eller studerar en teknisk utbildning på universitet eller högskola.

LADDA NER RAPPORTEN