Nexer Network: Women SV | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
Nexer Network:

Women

Nexer Network: Women är vårt nätverk för kvinnor med målet att stärka och inspirera kvinnor till att satsa på en karriär inom IT/tech.

KVINNLIGA FÖREBILDER  

Kvinnor inom tech är nästan alltid i minoritet. För att justera denna obalans mellan könen erbjuder Nexer Network: Women en plattform för att dela kunskap, inspiration och glädje. Våra engagerande event har inflytelserika talare – inte bara från Nexer, utan även från andra ledande organisationer – och blandar insiktsfulla diskussioner med möjligheter till nätverkande och samarbete. Genom att skapa en stödjande gemenskap vill vi stärka närvaron av kvinnor inom IT/tech och ta steget mot en mer inkluderande och mångfaldig bransch.