CSR SV | Nexer
Skip to content

NEXER CSR Initiativ

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den framtid som vi vill leva i. Därför engagerar vi oss på olika områden och tar ett stort socialt ansvar, både nära och långt bort.

Vi har lagt ribban högt när det gäller vårt klimatengagemang. Målsättningen är att minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och verka för en effektiv och hållbar energiförbrukning.

Bristen på IT- kompetens riskerar att bli ett stort hinder för utvecklingen och den digitala transformationen. Därför vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi vill också visa vilka fantastiska möjligheter som erbjuds inom IT och Tech. Fokus ligger på utbildning, jämställdhet och mångfald genom att samarbeta med skolor, arrangera kunskapsevent, nätverksträffar och egna utbildningar.

Vi är stolta över vårt CSR-program, som vi kallar Nexer Cares.

HÅLLBARHET

UN GLOBAL COMPACT

Vi står upp för FN:s tio principer. Vi är medlem av FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact. Sedan 2015 stöttar vi deras principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och vi arbetar för att integrera dem i vår företagsstrategi.

Som en del av vårt löfte om en mer hållbar framtid har vi som ambition att nå net-zero utsläpp. År 2025 kommer vi att använda endast förnybar energi på alla kontor över hela världen, samt minska utsläppen inom scope 1+2 (GHG-protokollet) med 60 % och scope 3 med 30 % jämfört med år 2021. Dessutom arbetar vi för effektiv och hållbar energiförbrukning, optimerad resursförbrukning och hållbara tjänsteresor.

Nexer är ISO 14001-certifierat.

STAR FOR LIFE

ATT STÄRKA UNGDOMAR

Star for Life är en ideell organisation som arbetar för att stärka och motivera ungdomar. Hittills har mer än 500 000 skolelever deltagit i Star for Lifes fyraåriga program i offentliga skolor i Sydafrika, Namibia, Tanzania, Sverige och Ukraina. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker coacherna elevernas självkänsla och motiverar dem att investera i sin utbildning och fatta kloka beslut i livet. På så sätt kan de lättare bygga en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Nexer Future Leader program

MOT EN LOVANDE FRAMTID

Nexer Future Leader Program är ett unikt initiativ från Nexer och en förlängning av vår vision – Promising Future. Programmet ger talangfulla ungdomar, 17-23 år, med olika bakgrunder, möjlighet att bygga en grund för ett drivet entreprenöriellt ledarskap genom att ta del av kunskap och erfarenheter som delas av framgångsrika ledare och branschexperter. Syftet är att plantera frön till fler entreprenörer i vårt framtida samhälle.

Women In Tech – DAYA

EN GLOBAL HUBB FÖR FEMTECH-INNOVATION

Nexer är huvudpartner till DAYA – en global femtech-innovationshub som arbetar för att skapa en bättre värld för kvinnor genom innovativa tekniska lösningar inom kvinnohälsa. DAYA:s initiativ Femtech Accelerator är ett program på 9 månader som stödjer femtech-startups med teknisk rådgivning, en stödjande gemenskap, expertrådgivare och branschintroduktioner. Programmet tillhandahåller verktyg för produktutveckling, marknadsföring och kapitalanskaffning och syftar till att lansera innovativa lösningar för kvinnors hälsa och välbefinnande.

dream big

GLOBAL OCH JÄMSTÄLLD

Dream Big Nexer Innovation Race är en global tävling med fokus på jämställdhet. Syftet med tävlingen är att stärka entreprenörer och lovande affärsidéer, samt att adressera ojämlikheten i näringslivet där endast en liten andel av kapitalet går till kvinnliga entreprenörer. Vem som helst kan tävla, antingen som lag eller som individ, så länge affärsidén handlar om en ny tjänst eller produkt inom tech och digitalisering som ännu inte har kommersialiserats. De nominerade bidragen får pitcha sin idé inför en namnkunnig jury som utser vinnaren.

NEXER NETWORK: WOMEN

KVINNLIGA FÖREBILDER

Kvinnor inom tech är nästan alltid i minoritet. För att justera denna obalans mellan könen erbjuder Nexer Network: Women en plattform för att dela kunskap, inspiration och glädje. Våra engagerande event har inflytelserika talare – inte bara från Nexer, utan även från andra ledande organisationer – och blandar insiktsfulla diskussioner med möjligheter till nätverkande och samarbete. Genom att skapa en stödjande gemenskap vill vi stärka närvaron av kvinnor inom IT/tech och ta steget mot en mer inkluderande och mångfaldig bransch.

NEXER NETWORK: DEVELOPERS

ETT COMMUNITY FÖR UTVECKLARE

Som ett teknikdrivet företag är vi angelägna om att sprida vår kunskap och bidra till hela branschen. Vårt primära mål med Nexer Network: Developers är att föra samman branschexperter och främja kunskapsutbyte om den senaste och mest banbrytande utvecklingen inom IT. Detta initiativ är utformat för att skapa en levande gemenskap för individer som delar en passion för IT och teknik.

FC ROSENGÅRD

FÖRVERKLIGAR DRÖMMAR

FC Rosengård är Sveriges mest framgångsrika fotbollsklubb och känd för sitt fokus på social utveckling och att hjälpa unga människor att förverkliga sina drömmar. Klubben är aktiv i många stora sociala utvecklingsprojekt, såsom Boost, som syftar till att hjälpa unga människor att höja sin kompetensnivå och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, och Football for Life, som stärker självkänslan och medvetenheten hos unga kvinnor på hundratals skolor i Sydafrika. Under 2023 lanserade FC Rosengård också det sociala programmet Move by FCR, som arbetar med aktiviteter för att främja bättre fysisk, mental och social hälsa, särskilt bland barn och ungdomar.

Q COLLECTIVE

EN GEMENSKAP FÖR KVINNOR OCH ICKE-BINÄRA

Q Collective är en möjlighet att arbeta som mjukvaruutvecklare och samtidigt ha ett kvinnligt nätverk och en känsla av tillhörighet i en mansdominerad bransch. Som Q Collective-deltagare kommer du att delta i aktiviteter som olika tekniska sessioner, nätverksluncher och sammankomster. Du kommer också att vara en del av vårt peer-program med alla våra kvinnliga kollegor på Nexer R&D.