CSR SV | Nexer
Skip to content
CSR

Nexer Cares

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den framtid som vi vill leva i. Därför engagerar vi oss på olika områden och tar ett stort socialt ansvar, både nära och långt bort.

Vi har lagt ribban högt när det gäller vårt klimatengagemang. Målsättningen är att minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och verka för en effektiv och hållbar energiförbrukning.

Bristen på IT- kompetens riskerar att bli ett stort hinder för utvecklingen och den digitala transformationen. Därför vill vi dela med oss av vår kunskap. Vi vill också visa vilka fantastiska möjligheter som erbjuds inom IT och Tech. Fokus ligger på utbildning, jämställdhet och mångfald genom att samarbeta med skolor, arrangera kunskapsevent, nätverksträffar och egna utbildningar.

Vi är stolta över vårt CSR-program, som vi kallar Nexer Cares.

HÅLLBARHET

UN GLOBAL COMPACT

Vi står upp för FN:s tio principer. Vi är medlem av FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact. Sedan 2015 stöttar vi deras principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och vi arbetar för att integrera dem i vår företagsstrategi.

Som en del av vårt löfte om en mer hållbar framtid har vi som ambition att nå net-zero utsläpp. År 2025 kommer vi att använda endast förnybar energi på alla kontor över hela världen, samt minska utsläppen inom scope 1+2 (GHG-protokollet) med 60 % och scope 3 med 30 % jämfört med år 2021. Dessutom arbetar vi för effektiv och hållbar energiförbrukning, optimerad resursförbrukning och hållbara tjänsteresor.

Nexer är ISO 14001-certifierat.

År 2022 ingick Nexer partnerskap med Star for Life Ukraina.

VI STÅR UPP FÖR UKRAINA

Efter den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina tvingades många barn flytta till andra städer, skolinfrastrukturen förstördes och i vissa regioner fanns det ingen möjlighet till onlineutbildning.

Vi hjälper till med bidrag som syftar till att återställa skolor, i synnerhet programmeringsklasser. Vi har också donerat 100 bärbara datorer som delas ut till skolor och enskilda familjer för att ge tillgång till utbildning och göra det möjligt för barnen att lära sig mer om digitalt skapande och programmering.

Star for Life Ukraina anser att varje barn förtjänar kvalitetsutbildning och verktyg för att uppnå sin fulla potential. Deras uppdrag är att ge underprivilegierade barn tillgång till utbildningsresurser och datakunskapsprogram, oavsett socioekonomisk bakgrund och geografiskt läge.

Nexer Future Leader program

MOT EN LOVANDE FRAMTID

Nexer banar väg för framtida ledare med Future Leader-programmet.

Programmet är ett unikt initiativ från Nexer och en förlängning av vår vision – Promising Future. Det består av 20 talangfulla deltagare i åldrarna 17-23 år med olika bakgrunder. Genom att ta del av kunskap och erfarenheter från framgångsrika ledare och branschexperter ger programmet lovande unga ledare möjlighet att skapa en grund för ett drivet, entreprenöriellt ledarskap. Syftet är att så frön till fler entreprenörer i vårt framtida samhälle.

Women In Tech – DAYA

ACCELERERA GLOBAL FEMTECH-INNOVATION

IT- och techbranschen behöver jämlikhet och mångfald. Därför är Nexer huvudsponsor till Women in Tech – DAYA, ett startup-centrerat teknikhus som arbetar för att främja Femtech-branschen. Genom studion levererar WIT DAYA stöd till startups inom Femtech, initierar Femtech-projekt och arbetar för att bygga ett globalt Femtech-community. Med detta hoppas vi att fler kvinnor ska hitta kvinnliga förebilder och uppmuntras att satsa på en entreprenörskarriär inom tech.

STAR FOR LIFE

Go for your dreams!


Star for Life har en unik metodik för att hjälpa unga att öka sin självkänsla och därmed skapa en bättre framtid. Fram till idag har drygt 450 000 barn och ungdomar, vid 120 skolor i Sydafrika och Namibia, tagit del av det unika utbildningsprogrammet.

Vi har även vår ”egen” skola, Dlilanga High School, där vi instiftat ett Nexer-stipendium för vidare studier i IT och Tech. Anställda på Nexer har också möjlighet att besöka Star for Life som volontärer.

Vi har starka band till Star for Life. Projektet startades redan 2005 av Christin och Dan Olofsson, grundare av koncernen Danir, som Nexer är en del av. Syftet var och är fortfarande att få unga människor i Sydafrika att undvika hiv och aids. Genom att tro på sig själva och genom utbildning ökar chanserna att skapa en bättre framtid.

MOTIVATIONSLYFTET

Ökad framtidstro för unga

De materiella förutsättningarna för ungdomar i Sverige och södra Afrika skiljer sig ofta åt. Däremot finns det slående likheter när det gäller beteendemönster, bristande motivation i skolarbetet och en vilsenhet när det gäller den egna framtidstron. Alltför många svenska gymnasieelever lämnar till exempel sin utbildning med ofullständiga betyg.

Därför startade Star for Life 2013 ett program i Sverige, Motivationslyftet by Star for Life. Syftet är att på lång sikt förbättra motivationen, självkänslan och självledarskapet hos svenska ungdomar genom schemalagd mental träning och olika former av estetiskt arbete.

KODCENTRUM

Barnen är framtiden

De är nyfikna och anpassar sig lätt till ny teknik. En gång i veckan samlas barn på Nexer och lär sig koda på ett lekfullt sätt. I samarbete med Kodcentrum undervisar våra IT-konsulter dem. Och det är helt gratis för barnen. Det är ett steg i rätt riktning för att skapa nya möjligheter för nästa generation unga kodare i Sverige.

KUNSKAPSDELNING

NEXER NETWORKS

Vi älskar tech och brinner för kunskapsdelning. Därför har vi i många år arrangerat olika event och nätverksträffar. Engagerade medarbetare spelar en stor roll och deltar aktivt tillsammans med inbjuda talare och gäster.

KVINNLIGA FÖREBILDER
Kvinnor i IT-branschen är ofta i minoritet. Därför behövs nätverket NEXER NETWORK: WOMEN. Kunskap, inspiration och glädje är ledord. Syftet är att stärka kvinnor i arbetslivet och även få fler intresserade av IT och Tech. Därför bjuder vi in till populära events med inspirerande talare från Nexer och andra organisationer, och varvar med mingel och nätverkande.

HETA IT- OCH TECHOMRÅDEN
Eftersom vi är ett tech-företag vill vi dela med oss av vår passion till hela branschen. Vi identifierade ett behov av ett speciellt nätverk för utvecklare och startade NEXER NETWORK: DEVELOPERS. Målet är att bjuda in experter som delar med sig av sin kunskap om de senaste och hetaste områdena inom IT. Och att skapa en intressant mötesplats för likasinnade.