Star for Life SV | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

Star for Life

Star for Life är ett unikt utbildningsprogram som initierades 2005 av Christin och Dan Olofsson, grundare av Danir-koncernen, där Nexer ingår.

ATT STÄRKA UNGDOMAR

Star for Life är en ideell organisation som arbetar för att stärka och motivera ungdomar. Hittills har mer än 500 000 skolelever deltagit i Star for Lifes fyraåriga program i offentliga skolor i Sydafrika, Namibia, Tanzania, Sverige och Ukraina. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker coacherna elevernas självkänsla och motiverar dem att investera i sin utbildning och fatta kloka beslut i livet. På så sätt kan de lättare bygga en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

STAR FOR LIFE SYDAFRIKA

Star for Life arbetar i 120 skolor i södra Afrika. De flesta av skolorna ligger på landsbygden i mycket fattiga regioner och många av elevernas föräldrar är arbetslösa eller avlidna. 

Fattigdom och brist på mat gör skollunchen extra viktig, och kanske den enda riktiga måltid som serveras under en dag. Utöver partnerskapet har Nexer en “egen” Star for Life-skola i Sydafrika, Dlilanga High School, där vi har inrättat ett Nexer-stipendium för vidare studier inom IT och Tech. Nexers medarbetare har också möjlighet att besöka Star for Life som volontärer.

STAR FOR LIFE SVERIGe

MOTIVATIONSLYFTET

De materiella förutsättningarna för ungdomar i Sverige och södra Afrika skiljer sig ofta åt. Däremot finns det slående likheter när det gäller beteendemönster, bristande motivation i skolarbetet och en vanföreställning när det gäller den egna framtidstron. Eftersom alltför många svenska gymnasieelever lämnar sin utbildning med ofullständiga betyg grundades Motivationslyftet 2013 som en ideell underorganisation till Star for Life. Grundidén är att stärka svenska elevers och personals psykiska hälsa, inre motivation och självledarskap genom utbildningsprogram baserade på skolans styrdokument och modern forskning.

STAR FOR LIFE UKRAINA

Nexer är partner till Star for Life Ukraina, en ideell underorganisation till Star for Life. Den grundades 2022 med målet att öka självkänslan hos ukrainska skolbarn, förbättra deras psykologiska välbefinnande, mentala hälsa och att stödja utvecklingen av IT-kunskaper.
 
Nexer stöder med bidrag som syftar till att återställa skolor, i synnerhet datakurser. Hittills har vi donerat 100 bärbara datorer, ryggsäckar, anteckningsblock och pennor som delas ut till skolor och enskilda familjer för att ge tillgång till utbildning och möjliggöra för barnen att lära sig mer om digitalt skapande och programmering.