Datadrivet hållbarhetsarbete - Footprint Data Management | Nexer Group
Skip to content

Datadrivet hållbarhetsarbete

med nexer footprint data management

Att arbeta datadrivet med hållbarhet handlar om att ta kontroll över sitt fotavtryck vilket innebär att man utgår ifrån en ambition och vision om att kunna sänka det efter att man vet exakt hur det ser ut idag. Genom att kvantifiera vilket data som ingår i ett utvalt scope, samla in de faktiska siffrorna och analysera dem kan man sedan utveckla och förbättra så kallade “hot spots”. och gaps. Det blir tydligt var i sin “supply chain” det finns utvecklingspotential och ni kan ta mer grundade beslut. Tillgång till relevant och korrrekt data som underlag gör det också mindre riskfyllt att satsa på nya mer cirkulära produkter och affärsmodeller och man är väl förberedd för framtida krav på rapportering samt undviker risk för “green washing”.

Datadrivet hållbarhetsarbete inkluderar Footprint Data Management vilket innebär att man hanterar och arbetar strategiskt med produkters livscykeldata med “masterdata disciplin” data på en skalbar dataplattform.
Det är en enorm utmaning att på artikelnivå samla, centralisera, kvalitetssäkra, analysera och dela vidare denna mängd av utspridda data från dessa olika källor, i olika format, typer och system så man behöver en kapabel dataplattform men också en smart och flexibel datamodell som går att bygga ut och som matchar just er verksamhet och era processer.

Ta kontrollen!

Marknadens efterfrågan på miljömässigt ansvarsfulla företag och mer hållbara affärsmodeller och produkter ökar. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsdata med “masterdata disciplin” i likhet med annat verksamhetskritiskt data skapas den datatransparens som krävs för att din organisation ska kunna få tillgång till och dela med sig av de data som behövs för att göra bättre analyser och fatta bättre beslut.

Denna ökade kontroll på faktiska siffror på artikelnivå gör det också lättare att följa nya bestämmelser och rapportera sanna relevanta siffor till ägare, investerare och konsumenter och ger möjlighet att utveckla mer cirkulära och hållbara affärsmodeller, lösningar och produkter. Vår lösning kan hjälpa er från ambition och vision till att leverera på era hållbarhetsmål.

Mer än bara koldioxid!

Det finns mer än 200 miljömärkningar i EU och mer än 450 i hela världen. Vi tror att hållbarhet kommer att vara lika reglerat som finansiell rapportering inom en relativ snar framtid, och de flesta företag och nationer har redan satt upp exakta mål för koldioxidutsläpp för de kommande åren.

Handel inom EU är reglerat av bland annat CSRD som handlar om krav på produktspecifik information och kommer att säkerställa att konsumenterna känner till miljökonsekvenserna av sina inköp. Alla reglerade produkter kommer tex att ha digitala produktpass. DPP (Digitala Produkt Pass).

“Den information som ska ingå i produktpasset kan omfatta information som t.ex. en produkts miljöavtryck, information som är användbar för återvinningsändamål, det återvunna innehållet i ett visst material, information om leveranskedjan och annat.”

Nexer Footprint Data Management lösning har stöd för att arbeta med LCA data i syfte att bygga EPDer, sammanställa DPP mm.

Hantera hållbarhetsdata som masterdata

Footprint Data Management är en datadriven metod för hållbarhetsarbete. Genom att automatisera processerna för att sammanställa och synkronisera faktiska hållbarhetsdata på artikelnivå från externa källor och genom att integrera nödvändiga interna system, frigörs tid för att utnyttja det verkliga strategiska värdet av detta data. 

MDM-plattformar har inbyggda funktioner för hantering av datakvalitet och ser till att uppdateringar och ändringar utförs överallt samtidigt. Man behöver både tillgång och kvalitet på data för att kunna analysera var och hur man eventuellt kan minska den totala miljöpåverkan av produkter och leverantörskedjor. Bättre data ger bättre business och i förlängningen en bättre värld.

KUNDCASE Oatly

Oatly önskade ha en skalbar och kapabel plattform för att kunna:

• beräkna, mäta och hantera sina produkters fotavtryck
• använda samma plattform för PLM-processer
• hämta faktiska data till sin hållbarhetsrapportering
• visa sina produkters faktiska fotavtryck på förpackningarna

Oatly ville inte bara ha en hållbar lösning som kunde skalas, utan de antog tidigt en strategi för ökad datatransparens som gick ut på att öka medvetenhet om klimatpåverkan från olika typer av livsmedel och driva konceptet “know your numbers to show your numbers”.

Lyssna på Oatlys tankar och erfarenhet av Footprint Data Management genom att klicka på bilden till vänster.

Från strategi till “action”

Vi har utvecklat en modell för att hjälpa företag att gå från vision till kontinuerlig processutveckling och uppnå sina hållbarhetsmål. Våra strategikonsulter kan hjälpa er att identifiera era fokusområden, ambitionsnivå och vad ni vill/behöver mäta. När ni är redo kvantifierar vi vilka data ni behöver samla in och beräkna, hur era dataströmmar och arbetsflöden ser ut och identifierar alla datakällor och parter.

Vi gör detta tillsammans i en Think-fas, en processanalys, för att verkligen förstå hur den nuvarande situationen ser ut och som utgångspunkt för en genomförandeanalys som fokuserar på att bygga den optimala datamodellen för dig samt upptäcka vilka integrationer som kommer att behövas. 

Vi erbjuder strategi, tech och kommunikation för en mer lovande framtid tillsammans!

Ta Kontakt!

Letar ni efter en partner/lösning för att ta kontrollen över ert fotavtryck? Ta kontakt.

Vill du ta kontroll över ditt fotavtryck?
Fredrik Larsson
CEO, Nexer Data Management

+46 733 20 73 13
fredrik.larsson@nexergroup.com

contact person