Avveckling av system | Nexer
Skip to content

Systemavveckling

Avveckla äldre IT-system effektivt och säkert

Har ert nuvarande IT-landskap blivit ett framtidshinder? Att avveckla äldre IT-system kan vara en komplex och kritisk process, men vårt erfarna team guidar er tryggt och säkert genom förändringen. Resultatet blir en modern, effektiv och användarvänlig infrastruktur. 

Avveckling av system boostar affärsmålen 

Äldre IT-system blir med tiden dyra, ineffektiva och bromsar den digitala utvecklingen. Att ta steget kan kännas överväldigande, men med hjälp av Nexers process blir övergången smidig. Och fördelarna är många: 

Sänka kostnaderna
Ni slipper kostnaden för förvaltning och support av föråldrade eller outnyttjande applikationer – alternativt kostnader för applikationsdubbletter.

Ökad effektivitet
Ni jobbar smartare eftersom moderna system möter nya, dynamiska affärsbehov. Dessutom är nya applikationer lättare att underhålla och driftsätta.

Ökad hållbarhet
Ni minskar er miljöpåverkan genom att använda mindre energi och kraftigt minska ert koldioxidavtryck. 

Ökad säkerhet

Ni minimerar risken att förlora data eller utsättas för säkerhetsintrång.

Så här går det till – Checklista i 4 steg

Det kan kännas överväldigande att banta ner ett komplext landskap av gamla applikationer. Men med hjälp av Nexers erfarna team blir övergången smidig. Vi guidar er genom hela processen – från inledande analys till avveckling och framåt – med minsta möjliga påverkan på medarbetarnas dagliga arbete.    
   
Samtidigt stöttar vi den lika viktiga kulturförändringen och guidar era medarbetare genom hela förändringen. Det är först när människorna i organisationen har tagit till sig det nya arbetssättet som den fulla potentialen i det nya IT-landskapet kommer till sin rätt.  

Nexers checklista för avveckling av system:  
  • Kravinsamling och analys  
  • Planering 
  • Genomförande 
  • Utvärdering 

Tips för smidig systemavveckling

Visst kan risker uppstå i samband med att IT-system avvecklas. Några av de vanligaste är förlust av data och störningar i verksamheten. För att säkerställa en effektiv och säker avveckling är det därför viktigt med ett tydligt mandat från ledningen, en noggrann planering inför avvecklingen, att alla intressenter är involverade och att processen testas så långt det är möjligt. 

Ett hållbart och kostnadseffektivt IT-landskap

Genom att avveckla era gamla eller outnyttjade system blir IT-landskapet mer hållbart ur flera perspektiv. Framför allt minskar ert koldioxidavtryck, men systemavveckling sänker också era kostnader. Dessutom blir hela infrastrukturen effektivare och säkrare, samtidigt som verksamheten får in den data som krävs för att efterleva EU:s nya hållbarhetsdirektiv.

GET IN TOUCH
Sofie Bergbom
Business Area Manager Nexer Clean Solutions

072 157 22 02
sofie.bergbom@nexergroup.com

contact person


KONTAKTA OSS

Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig.

Sofie bergbom

Business Area Manager Nexer Clean Solutions

072-157 22 02