Hållbar IT | Nexer
Skip to content

HÅLLBAR IT

Öppna upp för en grönare och smartare framtid

Vill ni minska klimatpåverkan från er IT-miljö samtidigt som nya, smarta tekniklösningar driver innovationsförmågan och möter föränderliga affärsbehov? Hållbar IT är ett radikalt skifte mot en mer ansvarsfull teknikanvändning – som minimerar er miljöpåverkan, minskar kostnaderna, ökar er effektivitet och stärker varumärket.

FRÅN STRATEGI TILL HANDLING

En stor del av IT-sektorns miljöpåverkan förbises fortfarande. Och i takt med att tekniken utvecklas och accelererar ökar också dess miljöpåverkan. Ett steg på vägen är därför EU:s twin transition-policy, som handlar om hur de digitala och gröna transformationerna kan influera och förstärka varandra.

Vad är då IT-hållbarhet och hur kan det bidra? Hållbar IT är inte bara ett trenduttryck, det är ett hållbarhetsperspektiv för att minskar de negativa effekterna av er IT-verksamhet. Parallellt med att koldioxidavtrycket minskar kraftigt, reduceras också kostnaderna och som en bonus får ni den data som krävs för CSRD-rapporteringen. 

Så låt oss dra i gång detta initiativ tillsammans. Vi börjar med en automatiserad analys av ert totala IT-landskap, varpå vårt team rekommenderar vilka system och applikationer som ska behållas, avvecklas, migreras eller moderniseras. Slutresultatet blir en IT-modernisering som ökar såväl prestanda som användarnöjdhet – samtidigt som risken för systemfel och säkerhetsöverträdelser minskar betydligt. 

Intresserad av hur man kommer igång? Läs vår guide som beskriver tre viktiga steg mot en mer hållbar IT-drift.


Rensa upp din IT

I snitt utför 30% av IT-systemen samma funktion.

Lyckat projekt på Volvo Group

Under 18 månader hjälpte vi VOLVO Group att uppdatera sitt IT-landskap genom att avveckla 300 onödiga applikationer, vilket ledde till besparingar på cirka 65 miljoner kronor.

“Tredje vågen kommer att omfatta mer komplexa och avancerade avvecklingsprojekt och mot slutet av 2025 räknar vi med att ha sparat hundratals miljoner kronor.”   
–  Olivier Fallone, Decommission leader and Chapter Lead, Volvo Group IT.

3 steg mot en hållbar IT-verksamhet

Vi på Nexer fokuserar att göra applikationer så hållbara som möjligt, genom hela deras livscykel. Vi guidar er hela vägen, allt för att säkerställa en trygg och smidig process.

Vår metodik i tre steg:
  • Grön kodning fokuserar på att minska miljöpåverkan från IT-system. Det innebär att skriva kod som är energieffektiv, använder mindre resurser och är lättare att återvinna.
  • Optimering av drift och förvaltning handlar om att se över energi- och resurseffektiviteten i IT-landskapet.
  • Avveckling handlar om att effektivt och säkert avveckla IT-system som inte längre behövs.

UPPFYLL KRAVEN & FRIGÖR POTENTIAL

När väl den nya CSRD-lagstiftningen träder i kraft har kraven på CO2-rapporteringen utökats till att även omfatta scope 3-utsläpp.   

Nexer arbetar för att framtidssäkra er verksamhet – genom att minska era koldioxidutsläpp och öka er operativa effektivitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Er framgång är vår prioritet, och vi arbetar tillsammans varje steg på vägen. 

Att modernisera en IT-miljö kan vara en komplex historia, men vi använder vår välbeprövade process för att noggrant och effektivt vägleda er organisation genom förändringen. Vårt erfarna team synkar era tekniska behov med ert miljömässiga ansvar och säkrar att ert IT-landskap är funktionellt, flexibelt och hållbart. 

GET IN TOUCH
Sofie Bergbom
Business Area Manager Nexer Clean Solutions

072 157 22 02
sofie.bergbom@nexergroup.com

contact person


KONTAKTA OSS

Fyll i dina kontaktuppgifter, så återkommer vi till dig.

Sofie bergbom

Business Area Manager Nexer Clean Solutions

072-157 22 02