Tillgänglighet | Nexer
Skip to content

TILLGÄNGLIGHET

Vi skapar tillgängliga och inkluderande upplevelser.

Vårt erbjudnande

TILLGÄNGLIGHET, INKLUDERING OCH DIGITAL SPETSKOMPETENS

Nexers engagemang för tillgänglighet sträcker sig längre än att paketera en tjänst – som er dedikerade partner jobbar vi tillsammans för att skapa ett inkluderande digitalt landskap. Vårt tillgänglighetserbjudande förenklar och effektiviserar vägen framåt. Vi har expertisen, verktygen och resurserna som säkrar att era webbplatser, tjänster och applikationer uppfyller högt ställda krav på digital tillgänglighet. Med oss som partner, är tillgänglighet inte något som bara ”bockas av”, utan en förändringsresa mot tillgänglighet, inkludering och digital spetskompetens.

Varför är det viktigt?

ÖKAD ANVÄNDARUPPLEVELSE OCH LOJALITET

I vårt moderna digitala landskap handlar tillgänglighet om så mycket mer än lagkrav – tillgänglighet bygger också ett starkare varumärke och får er affär att växa. Genom att fokusera på era användare och bli mer inkluderande får kunderna en bättre totalupplevelse, vilket i sin tur ökar användarnöjdhet, lojalitet och får dem att stanna kvar som kunder. Alla vinner på ett digital tillgänglighet, helt enkelt.

Genom att införa tillgänglighetsfunktioner i era produkter eller tjänster signalerar att ni förstår era kunders olika behov. När det blir enkelt och tillgängligt för kunderna att interagera med era digitala lösningar är det troligare att de återvänder, engagerar sig och rekommenderar ert företag till andra. Tillgänglighetsanpassning ger inte bara ökade vinster, det är själva inkörsporten till en stark och lojal kundbas. 

EU:S TILLGÄNGLIGHETS-DIREKTIV 2025

Från 28 juni 2025 träder EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft som svensk lag. Då måste företag se till att de produkter och tjänster som omfattas av lagen är tillgängliga. Det banbrytande tillgänglighetsdirektivet gäller bland annat webbplatser och digitalt innehåll – och syftar till att se till att personer med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra att delta i samhället.
För europeiska företag innebär webbdirektivet nya möjligheter. Gemensamma regler gör det lättare att bedriva verksamhet i andra EU-länder och öppnar upp en enorm marknad med fokus på tillgänglighetsprodukter och -tjänster.

ETT KOMPLETT UTBUD AV TILLGÄNGLIGHETSTJÄNSTER

Nexer är er partner i arbetet med att bygga en inkluderande digital framtid. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster – utformade för att effektivt hantera era utmaningar med digital tillgänglighet, säkerställa efterlevnad av branschstandarder och förbättra användarupplevelsen.
Vi erbjuder grundliga utvärderingar, detaljerade revisioner och kontinuerlig övervakning som säkerställer att standarder som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) efterlevs. Vi erbjuder även löpande support som hjälper er att tryggt navigera vidare i det komplexa landskapet av tillgänglighetskrav.


Vårt tillgänglighetserbjudande är utformat för att uppfylla er specifika behov: 

ER PARTNER I ARBETET FÖR DIGITAL INKLUDERING

Det kan vara en utmaning att förstå och följa tillgänglighetskraven, men med hjälp av vår löpande support navigerar ni tryggt i den komplexa miljön. Ett samarbete med Nexer löser inte bara de juridiska knutarna, ni skapar en digital miljö som främjar inkludering och möter behoven hos alla typer av användare. Tillsammans kan vi arbeta mot en digital framtid där varje individ, oavsett förmåga eller funktionsnedsättning, helt och fullt tar del av era online-erbjudanden.

“Accessibility isn’t just about compliance; it’s the key to unlocking a world where every digital experience is an inclusive one.”
Malin Bryntesson, Head of Experience, Nexer Maverick

ladda ner guiden

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till “A Simplified Guide to Web
Accessibility”.

Guiden är på engelska.

JObba med oss

Vill du jobba med vårt fantastiska team?

Bli en av oss! Se lediga positioner nedan.