Hållbarhet | Nexer
Skip to content

HÅLLBARHET

Genom att kombinera vår tekniska expertis med ett starkt engagemang för hållbarhet skapar vi lösningar för dagens och morgondagens utmaningar.

MILJÖ OCH KLIMAT

Vi har lagt ribban högt när det gäller vårt klimatengagemang. Målsättningen är att minska våra utsläpp med 50 procent till 2030 och verka för en effektiv och hållbar energiförbrukning, optimerad resursförbrukning och hållbara tjänsteresor. År 2025 kommer vi att använda endast förnybar energi på alla kontor över hela världen, samt minska utsläppen inom scope 1+2 (GHG-protokollet) med 60 % och scope 3 med 30 % jämfört med år 2021. 
 
Nexer är ISO 14001-certifierat.

DATADRIVET HÅLLBARHETSARBETE

Marknadens efterfrågan på miljömässigt ansvarsfulla företag och hållbara produkter ökar. Nya lagar på hållbarhetsrapportering för produkt och hela leverantörskedjan är redan här.
 
Vi hjälper våra kunder att leverera på sina hållbarhetsmål genom att erbjuda expertis och lösningar på hur man kan inkludera hållbarhetsdata i sin data-strategi när man bestämt sig för att inkludera hållbarhet i sina affärsmål.

NEXER CARES

Hållbar utveckling handlar inte enbart om miljö och klimat, utan också om den sociala och ekonomiska aspekten av hur vi får planeten att leva vidare tillsammans med oss människor. Därför har vi ett stort fokus på utbildning, jämställdhet och mångfald i form av vårt CSR-program Nexer Cares. Nedan kan du läsa mer om våra samarbeten och initiativ som stödjer en hållbar framtid.

DAYA
Dream Big
FC Rosengård
Nexer Future Leader Program
Nexer Network: Developers
Nexer Network: Women
Q Collective
Star for Life

VAD VI GÖR INTERNT

– Vår policy för företagsbilar är plug-in-hybrider.
 
– Vi uppmuntrar användningen av kollektivtrafik i stället för bilar.
 
– I möjligaste mån använder vi digitala verktyg för att minska vårt lagringsutrymme och mängden kontorsmaterial.
 
– I dag kommer 99% av vår elförbrukning från förnybara energikällor – målet är 100%.
 
– Vi genomför kontinuerliga inventeringar för att se till att vi återanvänder i stället för att köpa nya saker så långt det är möjligt.

LÄS MER OM VÅR UPPFÖRANDEKOD

Vill du veta mer om vårt miljö- och samhällsengagemang? Ta en titt på vår uppförandekod. Den definierar vilka vi är och hur vi gör saker och ting. Den omfattar vårt sätt att arbeta med hållbarhet, mångfald, jämställdhet, säkerhet och mycket mer.

 
LADDA NER VÅR UPPFÖRANDEKOD

UN GLOBAL COMPACT

Vi står upp för FN:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Sedan 2015 är vi medlem av FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact, och vi arbetar kontinuerligt med att integrera deras principer i vår affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet.

LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT OM GLOBAL COMPACT
Want to know more about our Sustainability programs?
Magnus Friborg
Business Development Manager

+46 733 43 41 60
magnus.friborg@nexergroup.com

contact person