Skip to content

HÅLLBARHET

Vi tror på allas förmåga att göra skillnad och skapa förändring. Med tech och digitalisering som våra expertområden använder vi teknik för att bidra till en hållbar framtid.

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

”Som framtidens techbolag med en stark grund i vår vision om en lovande framtid gör vi skillnad varje dag genom att stödja våra kunder med hållbara och innovativa tekniska lösningar, utveckla våra kollegor och bry oss om världen i stort. Vi är engagerade och tillsammans kan vi skapa en bättre morgondag.”

– Lars Kry, VD, Nexer Group

NEXER CARES

Nexer är ISO 14001-certifierade och medlem i FN:s hållbarhetsinitiativ United Nations Global Compact UN  Sustainability Initiative. Sedan 2015 har vi stött FN:s Global Compact-principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, och vi arbetar hårt för att integrera dem i vår företagsstrategi.

Som en del av vårt löfte om en mer hållbar framtid har vi som mål att nå nettonollutsläpp. Fram till 2025 kommer vi enbart att använda förnybar energi på alla våra kontor över hela världen, vilket minskar utsläppen inom scope 1+2 (GHG Protocol) med 60% och scope 3 med 30% jämfört med år 2021. Dessutom arbetar vi för en effektiv och hållbar energiförbrukning, optimerad resursförbrukning och

Datadrivet hållbarhetsarbete

Marknadens efterfrågan på miljömässigt ansvarsfulla företag och hållbara produkter ökar. Nya lagar på hållbarhetsrapportering för produkt och hela leverantörskedjan är redan här.

Vi hjälper våra kunder att leverera på sina hållbarhetsmål genom att erbjuda expertis och lösningar på hur man kan inkludera hållbarhetsdata i sin data-strategi när man bestämt sig för att inkludera hållbarhet i sina affärsmål.
 

VAD VI GÖR INTERNT

– Vår policy för företagsbilar är plug-in-hybrider.

– Vi uppmuntrar användningen av kollektivtrafik i stället för bilar.

– I möjligaste mån använder vi digitala verktyg för att minska vårt lagringsutrymme och mängden kontorsmaterial.

– I dag kommer 99% av vår elförbrukning från förnybara energikällor – målet är 100%.

– Vi genomför kontinuerliga inventeringar för att se till att vi återanvänder i stället för att köpa nya saker så långt det är möjligt.

läs mer om vår UPPFÖRANDEKOD

Vill du veta mer om vårt miljö- och samhällsengagemang? Ta en titt på vår uppförandekod. Den definierar vilka vi är och hur vi gör saker och ting. Den omfattar vårt sätt att arbeta med hållbarhet, mångfald, jämställdhet, säkerhet och mycket mer.

 
LADDA NER UPPFÖRANDEKODEN

LÄS VÅR HÅLLBARHETSRAPPORT OM GLOBAL COMPACT

Vi står upp för FN:s tio principer och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra integrationen av Global Compact och dess principer i vår affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet.

ladda ner rapporten
Want to know more about our Sustainability programs?
Magnus Friborg
Business Development Manager

+46 733 43 41 60
magnus.friborg@nexergroup.com

contact person