Skip to content

MASTER DATA MANAGEMENT

DATA, EN STRATEGISK TILLGÅNG

Mängden data har ökat oerhört till följd av digitaliseringen av vårt samhälle och därigenom också behovet av att hantera och kontrollera den. Således har detta flöde och lagring av data i olika företagssystem blivit både en utmaning och en möjlighet för organisationer idag.

Nyckeln till en framgångsrik datastrategi är att prioritera den data som är mest kritiskt för verksamheten, så kallat masterdata. Denna affärskritiska data bör centraliseras, struktureras och kvalitetssäkras innan den kan utnyttjas fullt ut.

MASTER DATA MANAGEMENT

Genom att arbeta strategiskt med produktdata, kunddata, finansiell information och annan affärskritisk information i ditt företag och med ett system på plats kan du optimera hanteringen och nyttan av denna masterdata. MDM handlar om att centralisera sin masterdata, organisera sig, identifiera flöden och automatisera processer på ett sätt som driver verksamheten framåt.

Genom att skapa en central hub för er data får ni en delad ”Single Source of Truth” och kan dra nytta av förbättrad kundupplevelse, snabbare time-to-market, färre manuella processer, ökad datakvalitet, minskade returer, ökad vinst, samt ökad affärsflexibilitet.

VÅR EXPERTIS

Vi har lång erfarenhet av MDM och kan hjälpa dig att skapa en framgångsrik strategi för din datahantering. Vi designar och implementerar lösningar och skapar integrationer med de system som behövs. Våra metoder bygger på många års erfarenhet av rådgivning och implementation av MDM och PIM, med många kunder från olika branscher i olika länder.

Vi har ett analytiskt tillvägagångssätt och tror på en agil konfigurations- och implementationsmetodik. Vi är övertygade om att vi först måste analysera och definiera relevanta affärs- och dataprocesser tillsammans med kunden för att designa bästa möjliga lösning.

”Lösningen har gjort det möjligt för Husqvarna att automatisera och effektivisera sina processer, samt tillhandahålla systemstöd och funktionalitet för förbättrad datakvalitet. Husqvarna är mycket nöjd med implementeringen av Stibo Systems STEP för MDM & PIM och det pågående samarbetet med Stibo Systems och Sigma (nu Nexer). ”
Hillevi Agranius, CIO
Husqvarna Group

CERTIFIERADE PARTNers

Vi har varit partner med den världsledande PIM och MDM-plattformsleverantören Stibo Systems sedan 2011 och är den enda Enterprise-partnern i Norden som är ”full-track-certified”.

Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) är en världsledande, stabil och skalbar multidomän MDM-plattform, och den är utvecklad för att lösa affärsproblem och inte IT-problem. Plattformen fokuserar på datakvalitet och funktionalitet för effektiv administration, arbetsflödeshantering, automatisering av processer och har inbyggt stöd för dataanalys och BI.

Vill du arbeta strategiskt med data?
Gunnar Schønfeldt
Sales Director Nordics, Nexer Data Management

+45 4019 8903
gunnar.schonfeldt@nexergroup.com

contact person

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.