IT Management SV | Nexer
Skip to content

IT MANAGEMENT

BYGG FRÅN GRUNDEN

Vi befinner oss mitt i den digitala revolutionen, där IT-avdelningen är en oerhört viktig del av verksamheten. Rent av kärnan i affären. Det är här den digitala omvandlingen faktiskt händer. Eftersom IT är integrerat i alla delar av verksamheten, så kommer kravställare och användare från alla avdelningar. 

struktur & modeller

Hur ser utmaningarna hos er? Nexer hjälper till att skapa effektivitet, ordning och reda. Från analys och processutveckling till IT-styrning och kvalitetsledning. Som med allt ledarskap handlar det om att förstå målbild, behov och förutsättningar. Bara då kan ni styra i rätt riktning och skapa så stort värde som möjligt.

Tack vare att vi har jobbat med IT-styrning under många år har vi de kunskaper, erfarenheter och modeller som krävs för att våra kunder ska nå sin fulla potential. 

Våra tjänster

BUSINESS ANALYSIS

Arbete med förändring och att samla in information och krav. Underlagen organiseras och dokumenteras och alla lösningar matchar de identifierade kraven. Verksamhetsanalytikern säkerställer det absolut viktigaste – alla förändringar ska spåras till ett reellt affärsbehov.

SERVICE DESIGN

Ett designdrivet angreppssätt där vi skapar effektiva tjänster och lösningar som din kund verkligen vill använda och som tillfredsställer faktiska behov.

IT GOVERNANCE

Värdeskapande förvaltning av IT, affärsdriven IT-strategi och IT-genomlysning. Det viktiga är att IT integreras med övrig företagsstrategi och inte en isolerad företeelse hanterad av IT-avdelningen.

RISK MANAGEMENT

På ett systematiskt sätt, inventera, analysera och förebygga olika typer av risker i ett företags verksamhet (fokus på IT).

SERVICE MANAGEMENT

En samordnad och effektiv styrning av servicetjänster (support och förvaltning), så att tjänsterna levereras på överenskommen tid och till överenskommen kvalitet och kostnad. Vi följer självklart best practice på området.

KVALITETSLEDNING OCH LEDNINGSSYSTEM

Vi hjälper organisationer att ta fram och utveckla effektiva ledningssystem som stöd för hela verksamheten.

FÖRVALTNINGSLEDNING

Vi leder förvaltningen utifrån en helhetssyn och affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT, allt för att säkerställa en leverans motsvarande verksamhetens behov.

REQUIREMENT MANAGEMENT

Arbete med insamling av information och krav. Underlagen organiseras och dokumenteras, och man ser till att kraven kan spåras till ett affärsbehov, samt att alla lösningar matchar de identifierade kraven.

PROCESSUTVECKLING

Alla verksamheter arbetar processtyrt i olika grad och kraven på förändring ökar ständigt. Vi har genom åren införskaffat oss stor erfarenhet av processutveckling; allt från att dokumentera befintliga processer, flöden, rutiner och arbetssätt till utveckling av nya processer eller modernisering av de befintliga.

Kontakta oss

Är du redo att börja något nytt? Vi har all expertis du behöver för att skapa en spännande och löftesrik framtid. Skicka ett meddelande, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.