Skip to content

MASTER DATA MANAGEMENT OCH MDM-STRATEGI

DET ÄR INTE ETT PROJEKT – DET ÄR EN RESA

Nexer har lång erfarenhet av att implementera och arbeta med olika IT-system i många olika länder, företag och branscher. Våra erfarenheter gör oss till den perfekta partnern på er digitala resa. Hantering av masterdata, dvs. affärskritiska data, har alltid varit en utmaning, och idag har behovet ökat och utvecklats på grund av det växande antalet intressenter samt tillströmningen av affärsdata i företagens system. Vi menar att MDM är en kombination av processer, organisation och teknik och att det är avgörande med en genomtänkt strategi. Vi kan hjälpa er att bygga en solid datastrategi, genomföra en förstudie, rekommendera en plattform, utforma en värdefull lösning och implementera den, men Master Data Management bör inte betraktas som ett projekt – det är en resa.

MDM MATURITY ASSESSMENT – ETT FÖRSTa STEG

Nexers MDM Maturity Assessment är det första steget på er väg till en robust och hållbar MDM-strategi. Det ger en visuell översikt av era styrkor och utmaningar inom olika data management-relaterade områden. Det är en modell och ett verktyg som utvärderar er nuvarande nivå av MDM-mognad och gör det möjligt för er att sätta upp mål eller mäta effekten på ett genomfört projekt genom att jämföra nivån före och efter.

Vår online MDM Maturity Assessment är ett självtest som ger en nulägesrapport och en visuell översikt över styrkor och svagheter inom olika MDM-relaterade områden idag. Man kan välja om man vill göra den individuellt, som grupp eller inom företaget för att få ett samlat resultat eller jämföra olika avdelningar. Därefter kan vi gå igenom resultatet tillsammans och hjälpa er att ta fram en vision och målsättning för vad ni vill uppnå, inom vilka områden, och rekommendera nästa steg.

PROMISING FUTURE

Vi har många års erfarenhet av att driva workshops med företag, för att identifiera och analysera affärsprocesser och datamodeller, samt konsultera i olika typer av data management projekt och förstudier. Om ni ska handla upp ett system rekommenderar vi gärna en plattform som som matchar era behov och önskemål och sätter ihop ett förslag som skapar värde för just er. Vi designar också lösningar, implementerar och skapar integrationer med de system som behövs.

Vi är övertygade om att vi måste förstå och definiera relevanta affärsprocesser tillsammans med kunden för att kunna utforma bästa möjliga lösning. Oavsett om ni är nyfikna på MDM, planerar en förstudie och letar efter en expert inom Master Data Management eller efter en strategisk partner inom data management sätter vi er affär först och erbjuder våra kunder en lovande framtid.

VÄRLDSLEDANDE MDM-PLATTFORM

Sedan 2011 har vi samarbetat med Stibo Systems som en exklusiv Enterprise-partner i Norden. Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) är hållbar och och skalbar med flexibilitet att köra fullt ut multidomän-MDM eller börja med till exempel produktdata.

Det som är speciellt med lösningen är att den är mycket konfigurerbar, samtidigt som den är stabil och modulbaserad utifrån industry-best-practise. Fokus ligger på datakvalitet, effektiv administration, flödeshantering, samt processautomatisering och den har inbyggt stöd för dataanalys och BI med AI och ML. Det är en lösning utvecklad för att lösa affärsproblem, inte IT-problem.

LADDA NER MDM-LEXIKON

Om förkortningar och begrepp inom MDM i The complete A-Z of Master Data Management från Stibo Systems.

Ladda ner här

LAdda ner gratis e-bok

Om Master Data Management: MDM for Dummies – Transforming business with Master Data Management.

ladda ner här
Vill du arbeta strategiskt med data?
Gunnar Schønfeldt
Sales Director Nordics, Nexer Data Management

+45 4019 8903
gunnar.schonfeldt@nexergroup.com

contact person

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.