Maverick Chalmers SV | Nexer
Skip to content

chalmers

EN NY WEBBPLATS FRÅN GRUNDEN


När Chalmers tekniska högskola behövde modernisera sin webbplats blev det i en kapplöpning mot klockan. Med en föråldrad version av SharePoint, vars support var på väg att upphöra, gavs Nexer Maverick 12 månader för att utveckla en ny webbplats från grunden. Allt fokus riktades mot januari 2023, och teamet jobbade intensivt för att skapa en modern och digital plattform, värdig Chalmers.

Utmaningen

Under början av 2022 var Chalmers webbplats en av de sista inom den svenska högskolevärlden som ännu inte hade moderniserats. Sajten var baserad på en äldre version av SharePoint, vars support var på väg att upphöra. Detta innebar en stor risk för hela webbplatsen om det skulle uppstå problem. Med flera äldre system, en mycket omfattande webbplats innehållsmässigt och svårtillgängliga databaser ställdes projektteamet inför flera utmaningar. Det var nödvändigt att både bygga webbplatsen från grunden tekniskt, men även att skapa nytt innehåll från grunden. Allt detta inom en snäv tidsram.

LÖSNINGEN

Samarbetet med Chalmers inleddes ett halvår tidigare med en förstudie och en kartläggning av interna och externa behov. Förstudien banade vägen för en förbättrad användarupplevelse, ett nytt visuellt koncept, ett helt nytt headless CMS samt ny teknisk arkitektur. Därefter påbörjades utveckling och design i tätt samarbete med teamet från Chalmers. Med ett konsultteam bestående av 10 personer inom projektledning, utveckling, lösningsarkitektur, UX design, visuell design, test samt tillgänglighet skapades en ny webbplats från grunden. Projektresan kantades av tuffa prioriteringar för att uppfylla tidsplanen och genomfördes med en agil arbetsmetodik som gjorde det möjligt att justera lösningen under projektets gång för att uppnå optimala resultat.RESULTAT

Trots den utmanande tidsplanen lyckades Nexer Maverick leverera en helt ny, modern webbplats enligt fastställd deadline. Idag har Chalmers kommunikatörer tillgång till en användarvänlig gränssnittsmiljö, samtidigt som webbplatsen ger en snyggare, modernare och mer tillgänglighetsanpassad upplevelse för besökaren. Även om de viktigaste funktionerna har implementerats fortsätter webbplatsen att utvecklas inom användbarhet, funktionalitet och design – allt för att erbjuda en ännu bättre användarupplevelse.

”Vi har varit ett stort projektteam med expertis från Nexer och Chalmers. För att klara lansering innan deadline behövde vi jobba agilt, ha ett högt tempo och löpande ta beslut om vägval gällande teknik och användarupplevelse. Jag vill rikta ett stort tack till mitt enastående projektteam för ert outtröttliga engagemang, er uthållighet, tillit och förmåga att behålla en positiv anda och sinne för humor från start till mål. Vårt fokus på målet och att vi jobbade tillsammans gjorde att vi lyckades.”

Anja Edgren, Konsultchef och ansvarig projektledare för projektet från Nexer Maverick.

IMPLEMENTATIONEN

Chalmers.se tekniska implementation består huvudsakligen av ett headless Umbraco, ElasticSearch, Apollo Server och en Next.js frontend. Umbraco är ett väletablerat och populärt CMS som låter redaktörer anpassa webbplatsstrukturen. ElasticSearch kombinerar detta CMS innehåll med annan data från Chalmers olika källor. Apollo Server skapar ett enhetligt kommunikationslager för frontend och tillhandahåller ett smidigt GraphQL-gränssnitt med inbyggd autentisering och caching. Med Next.js server-side funktionalitet får Chalmers en frontend som garanterar hög prestanda och en stark SEO-grund. Här används även moderna verktyg så som Tailwind och TypeScript som både snabbar upp utvecklingsprocessen och göra webbplatsen enklare att underhålla. Tillsammans bildar dessa teknologier en modern, solid och pålitlig webbplatsarkitektur.

Maverick’s leverans

· Interna intervjuer med sakkunniga
· Workshops med målgrupper
· Workshops med projektgruppen från Chalmers
· Omvärldsanalys
· Analys av befintlig webbplats
· Projektledning
· UX-design
· Visuell design
· Utveckling
· Användartest
· Nexjs
· Javascript
· Graphql
· Headless
· Umbraco
· Elastic
· Tailwind