Tech Talent - Case: FMV SV | Nexer
Skip to content

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FMV har under många år haft en utmaning i att rekrytera specialister inom IT-säkerhet. Tack vare samarbetet med Nexer Tech Talent har man nu förstärkt sin verksamhet med 12 nyexaminerade ingenjörer och systemvetare. Strategin med talangprogram för att säkra bristkompetens har nu permanentats och snart startar ytterligare ett program. 

UPPDRAG: ATT GÖRA SVERIGE SÄKRARE 

Försvarets Materielverk, FMV, upphandlar och utvecklar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Myndigheten driver omkring 700 projekt, och bland beställningarna finns en ny ubåt, en serie örlogsfartyg, luftvärnssystem, förbättringar av stridsflygplanet Gripen och mycket annat. Det svenska försvaret ska rustas upp och det ställer större krav på FMV. 

UTMANING 

Fram till 2026 behöver FMV rekrytera närmare 700 personer, många av dem ingenjörer med olika specialistkompetenser. En flaskhals har länge varit specialister inom IT-säkerhet, där det råder stor konkurrens om kompetensen. 

– Under många år har vi haft stora problem att rekrytera tillräckligt många med it-säkerhetskompetens. Konkurrensen är stor inom det här området, säger Sherlot Jonsson, HR-strateg och ansvarig för kompetensförsörjningsområdet på FMV. 

LÖSNING 

Myndigheten insåg att det krävdes ett nytt grepp för att hantera utmaningen och 2021 startade FMV tillsammans med Nexer Tech talent det första talangprogrammet inom it-säkerhet. Nexter Tech Talent handplockade drygt 20 kandidater till programmets 12 platser. I det sista steget intervjuades kandidaterna av rekryterande chefer på FMV. De utvalda techtalangerna genomförde därefter det 12 månader långa programmet, vilket inkluderade onboarding, coachning, mentorskap och ett skräddarsytt utbildningspaket inom IT-säkerhet. 

RESULTAT

Efter avslutat talangprogram fick alla 12 kandidater anställning på FMV, som nu har stärkt verksamheten med nyckelkompetenser inom IT-säkerhet. Talangprogram som strategi för att attrahera bristkompetens har nu permanentats på FMV. Hösten 2023 kommer FMV och Nexer Tech talent starta ett talangprogram inom IT-säkerhet.

– Nexer Tech Talent är en väldigt professionell motpart – lyhörd, flexibel och agil. Ett exempel på det är att vi hade väldigt ont om tid i uppstartsfasen, och de hjälpte oss att korta ner många av våra processer. Under programmet uppstod även en situation där vi tyckte att kandidaterna inte hade fått tillräckligt med kompetens inom vissa områden. Då testade Nexer Tech Talent deras kompetens och satte ihop en kompletteringskurs väldigt snabbt. Vi är väldigt nöjda med utgången, och samtliga kandidater är nu anställda hos oss, avslutar Sherlot Jonsson, HR-strateg och ansvarig för kompetensförsörjningsområdet på FMV.