User Experience Design | Nexer
Skip to content

USER EXPERIENCE

Vi definierar, designar och utvecklar fantastiska kundupplevelser

VAD VI GÖR

Skapar kundupplevelser

Vi skapar upplevelser, bygger varumärken och stärker företag. Vi hjälper ditt företag att skapa användarcentrerade och inkluderande designlösningar som förbättrar produktupplevelsen för dina kunder. Vi levererar innovativa, visionsdrivna varumärkesidentiteter som skapar förtroende för ditt varumärke och ökar användarkonverteringen.
 
Oavsett om det är design för digitala plattformar, teknologi, sektorer eller digital transformation du behöver, har vi kapaciteten och kunskapen att hjälpa dig.

VARFÖR DU BEHÖVER oss

Bygger varumärken, stärker företag

Genom att ha förståelse för användarens behov och erbjuda lösningar som tillgodoser dem förbättrar du upplevelsen av din produkt eller tjänst. En produkt eller tjänst som är lätt att använda ökar både kundnöjdheten och sannolikheten att kunden förblir dig trogen. Det leder i sin tur till ökad vinst och framgång för ditt företag.

Tjänster som gör skillnad

Vi på Nexer Maverick hjälper dig att förbättra din kundupplevelse genom snabba och innovativa lösningar. Vi anpassar de tjänster vi erbjuder
utefter dina behov för att på ett smartare sätt tackla dina utmaningar.

UX-STRATEGI

En UX-strategi är en handlingsplan som fastställer en tydlig UX-vision och strategi för att utveckla din produkts användarupplevelse, genom att hålla den i linje med företagets varumärke och övergripande mål. Vi arbetar tillsammans med dig för att bestämma omfattningen av UX-strategin och planera långsiktiga eller kortsiktiga UX-visioner som gynnar såväl användaren som företaget i stort.

Få en fri konsultation

UX-REVISION

UX-revision är en process där vi granskar och identifierar användbarhetsproblem i din produkt. Till stöd har vi heuristisk utvärdering, designprinciper och/eller resultat från användarforskning. Vi arbetar tillsammans med dig för att effektivt förstå problemen och ge designförslag. UX-revisionen förbättrar användarupplevelsen av din produkt eller tjänst, vilket har visat sig öka såväl kundnöjdheten som engagemanget.

Få en fri konsultation

Tillgänglighetsrevision

Tillgänglighetsrevision är en process där vi utvärderar din produkt och dina tjänster för att identifiera hur väl riktlinjerna för digital tillgänglighet uppfylls. Vi granskar din produkt och dina tjänster i förhållande till WCAG 2.1 AA-standarderna eller EU:s direktiv om tillgänglighet. Därefter prioriterar vi problemen efter svårighetsgrad, skapar en VPAT-rapport (Voluntary Product Accessibility Template), eller en tillgänglighetsredogörelse, och ger vägledning kring hur du kan uppfylla dessa standarder. Genom att leverera en tillgänglig och inkluderande design kommer du att förbättra dina kunders upplevelse se din kundbas växa.

Få en fri konsultation

Produkt- och tjänsteutveckling

UX för produkt- och tjänsteutveckling är en affärscentrerad metod som innebär att UX-design, strategi och vision kontinuerligt tillämpas under hela produktens/tjänstens livscykel. Mavericks designers är involverade i alla skeden för att säkerställa en optimal användarupplevelse med en framgångsrik tjänst som resultat. När vi samverkar med Service Design kan vi vidga vårt fokusområde och arbeta med att ta fram innovativa lösningar i en bredare kontext, från ett strategiskt perspektiv.

om service design

Vi skapar förändring. Vårt breda utbud av kompetenser gör det möjligt för oss att ta oss an dina unika utmaningar. Genom gedigen expertis inom UX-design, Service Design, utveckling, dataanalys och strategi levererar vi framtiden.

DESIGNSTUDIO

Designstudio är en snabb iterativ designmetod som gör det möjligt för tvärfunktionella team att arbeta tillsammans för att lösa befintliga problem. Vi tillhandahåller ett ramverk inom vilket vi kan utforska en bred uppsättning idéer, utvärdera design och prioritera fokusområden för att skapa en gemensam vision. Detta hjälper teamet att fokusera på att lösa problem och fatta snabba beslut inom givna tidsramar. Vi är glada att dela våra erfarenheter och kundcase med dig.

Få en fri konsultation

DESIGNSPRINT

En designsprint är en metod som kan användas för acceleration. Den består av en tidsbegränsad designworkshop i fem steg med målet att på ett insiktsdrivet och användarcentrerat sätt lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden. Vi underlättar för ditt team eller din organisation att identifiera och kartlägga användarnas behov för att definiera problem som behöver lösas, utforska designalternativ och tekniska lösningar, skapa prototyper och testa dem. Metoden hjälper oss att snabbt och strategiskt utforma, revidera, testa och validera designlösningar, innan pengar investeras i en fullskalig produkt- eller tjänstedesign.

ladda ner design sprint guide
Ett kundcase

Från insikt till förändring

Holmen Skogs partnerskap med Nexer Maverick inleddes med ett gemensamt arbete för att nå nya kundinsikter och ta fram en visuell kundresa. Resultatet gjorde det möjligt för Holmen Skog att accelerera sin kundcentrerade strategi. För att snabba på förändringsarbetet ytterligare gjordes ett business case med syfte att identifiera och åtgärda specifika kommunikationsbrister längs med kundresan. Ett team bestående av experter från Nexer Maverick och medarbetare från Holmen Skog sattes samman. De arbetade koncentrerat under drygt två veckor för att hitta lösningar och testa dem på olika kundgrupper. Caset presenterades för ledningsgruppen innan det rullades ut i full skala.

”Förståelsen för att vi hela tiden ska tänka kund är superstor i vår organisation idag. Det har gjort att vi förbättrat våra interna processer, har högre välmående, mer transparenta dialoger och framför allt: kunden i fokus istället för ettor och nollor”

– Ida Thermaenius, marknadschef på Holmen Skog

Är du redo att starta någonting nytt?

Vill du veta mer om Experience Design?

Tveka inte att kontakta oss!

PETER KNAPP

MARKNAD & DIGITAL FÖRSÄLJNINGSCHEF
PETER.KNAPP@NEXERGROUP.COM
+46 708 85 03 03

JOBBA MED OSS

vill du joina vårt team?

Vill du arbeta med vårt fantastiska team? Se lediga jobb nedan.