Göteborgs Universitet - Ny webb | Nexer
Skip to content

modern & modulär webbsida

göteborgs universitet – webb

Göteborgs universitet ville ha moderna, användarvänliga och responsiva webbplatser som fokuserade på att möta besökarnas förväntningar. Dessa skulle ersätta deras stora och komplexa sajter av varierande kvalitet. GU vände sig till Nexer Maverick för att få hjälp med att möta behoven som ändras i takt med samhället och de ökade förväntningarna från deras användare. 

LÖSNINGEN

Byggt från grunden

Nexer Maverick började med att genomföra en förstudie där den befintliga webbmiljön undersöktes från flera olika vinklar; målgrupp, funktionalitet, organisation, teknisk plattform, kommunikationskanaler och sökbarhet.

För varje del listade vi problemområden och möjligheter. Vi ville identifiera de områden där vi kunde utveckla webben för Göteborgs universitet och sätta omfattning, kostnad och tidsplan för alla delar. När detta var gjort fick Nexer Maverick förtroendet att leda webbutvecklingsprojektet. 

RESULTATET

gott BETYG

Under fyra år ledde Maverick projektet och skötte effektkartläggning, användarupplevelse, informationsarkitektur, webbdesign, prototypframställning, användartester, front-end-utveckling och kvalitetssäkring av det nya
webbkonceptet.

Nexer Maverick lyckades lösa samtliga utmaningar vi stötte på. Många positiva effekter har konstaterats och vi kan redan nu se att GU kommer att nå de mål som de satt upp för projektet.

GU’s nya webbsida …

ANVÄNDARUPPLEVELSE

… tillmötesgår ett brett spektrum av olika målgrupper 

global

… gör det lättare för internationella studenter att hitta det som är relevant för dem 

SAMARBETE

… hanterar de olika behoven i en mycket bred organisation

Enande

… är en webbplats för universitetet som helhet

struktur

… samlade ihop cirka 200 webbplatser i en enda arkitektur

sök

… har en sökfunktion som ger förslag på vad besökare vill hitta

tillgänglighet

… erbjuder ett enklare sätt för studenter att hitta kurser och program

Design

… har en designmanual som kan användas av organisationen framöver

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

… ger redaktörer ett enklare gränssnitt för att redigera innehåll 

vill du veta mer?
Henrik Askervi
Affärsområdesansvarig

+46 706 89 42 99
henrik.askervi@nexergroup.com

contact person