Skip to content

DIGITAL WORKPLACE 

SMIDIGT SAMARBETE

Digitala arbetsplatser knyter samman alla verktyg och system som används på jobbet varje dag.

Det handlar om kommunikation, samarbete och produktivitet. Att göra det enklare att få arbetet gjort, oavsett tid eller plats.

ÖKAT ENGAGEMANG MED MICROSOFT 365

Nexer är specialister på digitala arbetsplatser och intranätlösningar baserade på Microsoft 365. Däribland SharePoint Modern, Teams och Viva. Med fokus på användarvänlighet och hållbara lösningar, som vidareutvecklas i takt med tekniken.

Vi erbjuder ”out of the box”-lösningar baserade på Microsoft 365, egna produkter för intranät och digitala arbetsplatser, samt kundanpassade lösningar. Vi supportar er hela vägen, med både strategi och teknik. Alltid med fullt fokus på människan. Som långvarig partner erbjuder vi även teknisk och strategisk support. 

KVALITETSLEDNINg MED MICROSOFT 365

Ett bra kvalitetshanteringssystem är viktigt för både affärsframgång och dokumentation. Vår produkt Guide Modern är byggd på SharePoint Modern och anpassad till ISO 9001. Guide samlar hanteringsdokument, instruktioner och processbeskrivningar i ett enkelt webbaserat verktyg.

Sökbart, tillgängligt och enkelt att använda. Som långvarig partner ger vi också teknisk och strategisk support.

Kontakta oss

Är du redo att börja något nytt? Vi har all expertis du behöver för att skapa en spännande och löftesrik framtid. Skicka ett meddelande, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.