Talangprogram på Nexer Tech Talent | Nexer
Skip to content
nexer tech talent

talangprogram

TALANGPROGRAM ÄR EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

Vi vet att talangprogram är ett effektivt sätt att inte bara attrahera eftertraktad kompetens, utan också utveckla och behålla den. Genom vår djupa kunskap om målgruppen har vi de verktyg som krävs för att skapa en brygga mellan studier och arbetsliv, samt guida och utbilda dem till motiverade och högpresterande specialister. Talangprogram är med andra ord en långsiktig investering för företag som vill framtidssäkra sitt kompetensbehov.

VÅRA PROGRAM FYLLER ETT VIKTIGT GAP

För att få bästa utväxling av techtalangernas potential och öka sannolikheten för att de stannar kvar är teknisk kompetens bara en pusselbit i en större helhet. I en snabb och föränderlig värld är kompetens inom exempelvis självledarskap, gruppdynamik och kommunikation en förutsättning. Dels för att hantera komplexa och analytiska arbetsuppgifter, dels för att samverka med andra i nya arbetsformer.

I talangprogrammens utbildningar lägger vi därför stor vikt vid soft skills och personlig utveckling. På så sätt fyller vi ett gap som efterfrågas av talangerna själva, vilket ökar chansen att de stannar kvar, samtidigt som vi ökar deras produktivitet och därmed våra kunders innovationskraft och tillväxt.

STÄNDIGT LÄRANDE ÄR EN VIKTIG PARAMETER

Arbetsgivare som erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling ökar sina chanser att talanger stannar kvar. Detta konstaterades i Tech Talent Report, en omfattande rapport baserad på 500 intervjuer med unga techtalanger som Nexer Tech Talent tagit fram tillsammans med framtidsanalytiker på Kairos Future.

Av de talanger som uppgav att de inte hade utrymme för ständigt lärande, planerade endast 18 % att stanna kvar. Om utrymmet däremot var stort ökade den siffran till 47%. Undersökningen visade också att de som tidigare deltagit i Nexer Tech Talents talangprogram och som nu var anställda hos arbetsgivare som gav stort utrymme för lärande – där var andelen nöjda talanger med ambition att stanna kvar hela 78%.

Sammanfattningsvis konstaterade rapporten att framtidssäkra kompetensbehovet med hjälp av talangprogram, tillsammans med fortsatt kontinuerlig kompetensutveckling, är starka framgångsfaktorer för att behålla techtalanger över tid.

Företagsanpassade

Våra företagsanpassade talangprogram är skalbara och helt anpassade för att möta varje kunds unika behov. De 12 månader långa programmen inkluderar talangförvärv (attraktion och rekrytering), marknadsföring och employer branding och onboardingsupport. I timtaxan ingår även en omfattande teknisk samt icke-teknisk utbildning och mentorskapsstöd för att accelerera produktiviteten och stödja deras professionella utveckling. Efter framgångsrikt genomfört program är ambitionen att talangen över till kunden.

Minimum 6 techtalanger

Individanpassade

Våra individanpassade program är en uppgraderad version av ett traditionellt Try & Hire-upplägg. Parallellt med ett 12 månader långt konsultuppdrag tillhandahåller vi ett generiskt utbildningsprogram som täcker såväl tekniska som icke-tekniska ämnen. Precis som alla våra talangprogram ingår alltifrån talangförvärv och mentorskapsstöd i timtaxan. Efter framgångsrikt genomfört program är ambitionen att talangen över till kunden.

Minimum 1 techtalang

Kompetensanpassade

Våra kompetensanpassade program är utformade specifikt för att accelerera färdigheter inom artificiell intelligens eller cybersäkerhet. Programmet ger kandidaten en solid grund inom respektive kompetensområde. Ett program på 12 månader inkluderar rekrytering, onboardingsupport, teknisk/icke-teknisk utbildning och mentorskap. Talangen arbetar i dedikerade uppdrag med ambitionen att efter framgångsrikt avslutat program över till kunden.

Minimum 1 techtalang

SÅ HÄR FUNKAR DET

Vi startar löpande ettåriga talangprogram i samarbete med många av Sveriges främsta företag. Under programmen är talangerna anställda hos Nexer Tech Talent, men arbetar dedikerat hos en kund som matchar talangens profil och kompetens. Utöver ett omfattande utbildningspaket som sträcker sig över hela året inkluderas även kandidatattraktion, rekrytering, marknadsföring, onboarding, coachning, mentorskapstöd och ett webbaserat Learning Management System. Allt ingår i timtaxan.

Med insikter och synpunkter från våra kunder och tidigare talanger tweakas och justeras våra program ständigt för att möta behov och krav på en marknad som snabbt förändras. Efter avslutat program är ambitionen att talangen övergår i anställning hos kunden.

möt en talang

Möt JENNIFER , LÄNSFÖR-
SÄKRINGAR

När Jennifer Lindberg var klar med sina studier i industriell ekonomi med inriktning data på KTH landade hon i att hon ville jobba med att programmera. När hon efter examen blev introducerad till möjligheten att gå ett talangprogram via Nexer Tech talent fick hon ett väldigt bra intryck. Att få en karriärstart med mycket stöd och förståelse för att man inte kan allt ännu, gjorde att hon tackade ja. Idag är hon sex månader in i talangprogrammet på Länsförsäkringar och tycker att nätverket, stöttningen och den kontinuerliga utbildningen hon fått har gett henne en trygg, och väldigt rolig, start på arbetslivet. 

Loggor för partners till Nexer Tech Talent.

kontakta oss