Tech Talent - Kundcase Kund | Nexer
Skip to content

NEXER TECH TALENT

SHOWCASE

FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Uppdrag: att göra sverige säkrare

FMV har under många år haft en utmaning i att rekrytera specialister inom IT-säkerhet. Tack vare samarbetet med Nexer Tech Talent har man nu förstärkt sin verksamhet med 12 nyexaminerade ingenjörer och systemvetare. Strategin med talangprogram för att säkra bristkompetens har nu permanentats och snart startar ytterligare ett program.

VOLVO GROUP TRUCKS TECHNOLOGY

ny kompetens boostar två skiften

För att lyckas med transformationen till fossilfria lösningar samt att hantera ett pågående kompetensskifte initierade Volvo Group Trucks Technology år 2019 ett samarbete med Nexer Tech Talent. Sedan dess har fyra talangprogram lanserats och bolaget har fått en injektion av upp emot 100 nya techtalanger, som nu är anställda i bolaget. 

kontakta oss

DANIEL GYLLENSPARRE

Head of Business Development

+46 702 08 27 92