Skip to content

GAMIFICATION

En nyckel till att göra e-learning så kul som det borde vara

Företag spenderade nästan 400 miljarder US-dollar globalt på e-learning 2022. Även om e-learning har fördelar, har det också nackdelar. Enligt flera studier är några av nackdelarna bristen på förmåga att motivera, engagera och fånga mottagarens uppmärksamhet – även behålla den – och ge mottagaren en anledning att återvända till en utbildning. Finns det en lösning? Ja, det kallas gamification.

Spelbaserad
E-Learning

E-learning utgör ungefär 40 % av en medelstor organisations utbildningsportfölj. Genom att tillämpa gamification-tekniker kan du öka effektiviteten hos online-lärande avsevärt med samma eller mindre investering. Nexer har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer att ”gamifiera” online-lärande för att göra det roligare och mer effektivt.

Varför låta Nexer bli din gamification-leveratör?

På Nexer har vi mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa globala företag och organisationer i många olika branscher att utbilda anställda och marknadsföra produkter och tjänster med hjälp av gamification och spelbaserade lösningar. Vi känner till alla gamification-fallgropar, vilket säkerställer att du får en optimal avkastning på din investering genom att vi levererar kompletta, innovativa online-utbildnings- och marknadsföringslösningar och strategier för gamification. Vi utför även implementeringar, applikationshantering och ger specialistrådgivning.

Kontakta
oss!

Vill du lära dig mer om gamification? Hör av dig!

KONTAKTA MIG
Peter Knapp
Marknadschef & Digital försäljningschef

+46 708 85 03 03
peter.knapp@nexergroup.com

contact person