Microsoft 365 Strategi & Implementering | Nexer
Skip to content

MICROSOFT 365 STRATEGI & IMPLEMENTERING

Med vår hjälp kan ni lyckas med ert användande av Microsoft 365 och hålla er uppdaterade kring alla förändringar och vidareutvecklingar av de olika funktionerna. Vi ser till att era medarbetare får ut det mesta av verktygen i sitt dagliga arbete. Oavsett om ni behöver hjälp med att skapa en strategi, lansera eller nylansera Microsoft 365, eller med utbildning, underhåll och support kan våra experter hjälpa er att få ut maximalt av er investering.

VILKET VERKTYG TILL VAD?

Det digitala landskapet kan ofta vara komplext och bestå av många olika verktyg som används för liknande saker. Detta kan leda till så kallad Shadow-IT och användare som inte vet vilket verktyg som ska användas när. Vi hjälper er att kartlägga ert digitala landskap för att minimera risker och göra era medarbetares arbetsdag roligare och mindre stressig genom att se till att de enkelt hittar rätt information på rätt ställe. Vi börjar med att utvärdera den nuvarande situationen, metoderna och verktygen som används av organisationen. Vi går sedan över till visionen för framtiden där verktygen är effektiviserade och det är tydligt vilka lösningar som kan ersättas av Microsoft 365-sviten. Och vi ser självklart till att alla vet vilket verktyg som ska användas till vad, och när.

M365 NYHETER och UPPDATERINGAR

Microsoft 365 utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och förbättringar som släpps i snabb takt. Ibland är det svårt att hålla sig uppdaterad med de senaste nyheterna och se till att Microsoft 365-sviten används till sin fulla potential. Därför har vi en tjänst som gör ert arbete med detta enklare. Ni får en månatlig rapport och presentation av viktiga uppdateringar och förbättringar i ett enkelt och koncist format. Färdigt för er organisation att använda. Smart, eller hur?

MICROSOFT 365 IMPROVE

Investera i att höja kompetensen i er organisation, förbättra samarbetet och maximera lärandet genom kontinuerlig story-baserad utbildning och coachning. Läs mer om vår produkt Microsoft 365 Improve – modern, högkvalitativ och ständigt uppdaterad digital utbildning i hur du bäst använder nya funktioner och arbetar smartare i Microsoft 365.

DOKUMENTHANTERING

Hur dokument hanteras varierar mellan organisationer och avdelningar. Det kan ibland vara en utmaning att underhålla en dokumenthantering som följer lagar och regler och samtidigt stödjer produktivitet. Vi hjälper er att skapa en smidig och effektiv dokumenthantering med hjälp av Microsoft 365 och SharePoints omfattande funktioner som möter ditt företags specifika behov och krav. Det kan vara allt från regulatoriska krav på arkivering över tid till GDPR-krav på radering av innehåll. Målet är att ni, efter avslutat arbete, ska ha ett underlag för dokumenthantering som kan implementeras direkt i er Microsoft 365-plattform.

BÄTTRE SAMARBETE I TEAMS

Microsoft Teams har blivit ett av de viktigaste verktygen i människors arbetsvardag. Det används inte bara för samarbete, möten och projekt utan också som en plats att lagra dokument, anteckningar och planering. Efter snabb implementering och ökande användning står många företag nu inför problem med styrning, underhåll och svårigheter med att hålla ordning på saker och ting i Teams. Eller så använder de helt enkelt inte alla de fantastiska funktioner som plattformen har att erbjuda. Den goda nyheten är att vi kan hjälpa er med båda; utbilda era användare att använda Teams till fullo och återta kontrollen över styrningen av plattformen.

Susanne Erkenmark
Business Unit Manager

+46734082927
susanne.erkenmark@nexergroup.com

contact person