SCA Case | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

SCA

Ett intranät som sträcker sig bortom kontoret

Utmaning

Det svenska skogsbolaget SCA har Europas största privata skogsinnehav och tillverkar, med förnybar råvara från egna och andras skogar, förpackningspapper, massa och trävaror. Av företagets drygt 4000 anställda sitter ett stort antal inte vid en dator varje dag. Detta försvårade möjligheten att nå ut med information via det tidigare intranätet som inte var tillgängligt från mobiltelefon eller surfplatta. I samband med SCAs lansering av Microsoft 365 valde man att uppgradera och förbättra det gamla intranätet. Ett av målen var att öka nåbarheten och ge alla medarbetare samma möjlighet att på ett enkelt sätt få tillgång till information, oavsett om medarbetaren satt vid en dator, mobiltelefon eller läsplatta.

Lösning

Efter ett tidigare nära samarbete fick Nexer fortsatt förtroende att utveckla en lämplig lösning för det nya intranätet. Några krav från SCA var tillgänglighet, enkelhet och kompabilitet med andra system. En önskan var också att intranätet skulle vara väl integrerat med Teams. Det nya intranätet byggdes i SharePoint Modern med Core Connect för att skapa den funktionalitet och tillgänglighet som behövdes utanför Microsofts funktioner. Målet var ett modernt intranät som innehöll den senaste teknologin, som till exempel SharePoint modern, Microsoft Viva och Teams. Ovanpå detta levererade också en förbättrad användar- och redaktörsupplevelse.  En översyn av behörigheter gjordes för att minska upplevelsen av spretig och otydlig information. Från att ha haft över 200 personer som publicerade innehåll på intranätet, minskades detta till ett antal huvudansvariga redaktörer som i sin tur ansvarar för ett fåtal publicerare.

Resultat

100 dagar efter första lanseringen genomfördes en enkät med ett fåtal frågor om vad medarbetarna tyckte om det nya intranätet. Responsen? Övervägande positiv där användarna upplever en klar förbättring med en modernare känsla, snyggare design, bättre funktionalitet och struktur som gör det enkelt att hitta. Att intranätet också blev tillgängligt i mobiler och läsplattor, så att alla medarbetare har möjlighet att ta del av samma information oavsett var de befinner sig sågs som ett stort plus.
 
En av de mest uppskattade funktionerna i Core Connect blev ”Viktiga meddelanden”. Det fungerar som ett komplement till vanliga nyheter i form av en banner längst upp på sidan som uppmanar till läsning. Funktionen kan ha olika signalfärger beroende på dignitet och är oftast tidsbestämd. En annan uppskattad funktion blev lunchmenyn som går att målgruppsstyra. Här kan man se dagens matsedel på de enheter som har en egen restaurang. Tillsammans med helheten gjorde dessa detaljer stor skillnad för användarnas upplevelse.

ladda ner caset

Ladda ned caset i sin helhet genom att fylla i formuläret.