Core Connect - ADB SAFEGATE SV | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

adb safegate

SNABBARE ARBETSFLÖDEN MED ETT UPPGRADERAT OCH ENKLARE INTRANÄT

Utmaning

Med sina 1 400 anställda betjänar ADB SAFEGATE mer än 2 500 flygplatser i 175 länder. De strävar efter att vara förstahandsvalet för flygplatser, flygbolag och leverantörer av flygtrafikledningstjänster genom att leverera integrerade lösningar som förbättrar säkerheten, minskar driftskostnaderna och ökar effektiviteten och miljöhållbarheten. ADB SAFEGATEs tidigare intranät var byggt på en äldre SharePoint Classic – version, och det var oflexibelt, långsamt och icke-intuitivt. Det uppdaterades nästan uteslutande av marknadsavdelningen, vilket gjorde det svårt att hålla allt innehåll uppdaterat. I den version som användes släpptes inte mycket ny funktionalitet och det var inte möjligt att ge redaktörer rättigheter till endast specifika sektioner, utan i stället hela intranätet, vilket var lite riskabelt. Intranätet var besvärligt att arbeta med, så det var också svårt att få kollegor involverade. Det var inte särskilt intuitivt och krävde många steg för att göra enkla saker, så ADB SAFEGATE valde att konsultera Nexer för en ny lösning.

Lösning

Det viktigaste som ADB SAFEGATE önskade av det nya intranätet var att det skulle bli snabbare, ha bättre navigering och få ett modernare utseende. Dessa förväntningar infriades med Nexers intranätprodukt Core Connect som ADB SAFEGATE valde som ny plattform. Core Connect kom också med andra förbättringar som att göra det enklare och mer intuitivt för redaktörerna att göra uppdateringar. I takt med att företaget hade vuxit globalt med flera affärsenheter var det också viktigt att den nya lösningen gjorde det möjligt för de olika delarna av organisationen att själva skapa och publicera information. ADB SAFEGATE identifierade team som kunde bidra med värdefull information till intranätet och Nexer gav dem utbildning i att använda verktyget. Vart och ett av dessa team har nu en utsedd ägare (huvudredaktör) vilket gör det lättare att veta vem som är ansvarig för olika innehåll. Core Connect gjorde det också enkelt att hantera sid- och nyhetsmallar, vilket säkerställer att publicerat innehåll överensstämmer med företagets varumärkesriktlinjer, vilket leder till avsevärt förbättrade arbetsflöden och processer.

Resultat

Enligt feedback från anställda är den största skillnaden med det nya intranätet att det ser modernt ut och att det är snabbare. Innehållet har också förbättrats genom att nyckelanvändare identifierats, som var och en äger en sektion av intranätet och ser till att hålla innehållet aktuellt. Navigeringen har också förbättrats och det har blivit mer intuitivt, vilket var ett viktigt önskemål i projektet. ADB SAFEGATE passade även på att implementera Viva Connections som gör intranätet nåbart i Microsoft Teams, och på så sätt ökar tillgängligheten till intranätet för de anställda.

Med denna intranätuppgradering har vi stöttat vårt affärsmål att sträva efter operativ och organisatorisk excellens genom att uppgradera och anpassa system. Vi har också ett mål att förbättra vår interna kommunikation, så det nya intranätet stöder det målet mycket bra.”
Anna Nolin, Marketing Communication Specialist
ADB SAFEGATE

ladda ner caset

Ladda ned caset i sin helhet genom att fylla i formuläret.