Tech Talent - Case: Volvo SV | Nexer
Skip to content

Volvo Group Trucks Technology 

För att lyckas med transformationen till fossilfria lösningar samt att hantera ett pågående kompetensskifte initierade Volvo Group Trucks Technology år 2019 ett samarbete med Nexer Tech Talent. Sedan dess har fyra talangprogram lanserats och bolaget har fått en injektion av upp emot 100 nya techtalanger, som nu är anställda i bolaget.  


UPPDRAG

Volvo Group Trucks Technology (Volvo GTT) är Volvokoncernens globala organisation för teknikutveckling. Organisationen består av ca 7000 ingenjörer som arbetar med forskning, motorutveckling och produktdesign kopplat till utvecklingen av koncernens lastbilar. Världen rör sig mot fossilfria framdrivningssystem och Volvo Group har som ambition att enbart leverera 100 % fossilfria fordon från år 2040. 

UTMANING

Volvo Group och hela fordonsindustrin befinner sig just nu mitt i en omfattande transformation för att lyckas med skiftet till fossilfria lösningar. Samtidigt pågår ytterligare ett skifte på Volvo GTT, nämligen en kompetensväxling då antalet pensionsavgångar är hög. Behovet av spetskompetens inom bland annat elektromobilitet och mjukvaruutveckling på Volvo GTT var stort, men bolaget upplevde utmaningar med att både rekrytera och onboarda unga techtalanger.  

LÖSNING

För att lyckas med transformationen och kompetensskiftet startade Volvo GTT år 2019 ett samarbete med Nexer Tech Talent. Tillsammans skräddarsyddes ett utbildningsprogram för att säkra både befintligt och framtida kompetensbehov. Nexer Tech Talent har sedan dess attraherat och onboardat techtalanger till många olika områden inom bolaget.

– Genom partnerskapet med Nexer Tech Talent har vi på Volvo GTT fått stöttning i att marknadsföra oss mot målgruppen som en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt har vi fått hjälp med att onboarda, coacha och utveckla techtalangerna deras första år. Med talangprogrammets upplägg har vi, utöver ny och värdefull kompetens, fått till ett samarbete mellan de olika avdelningarna inom Volvo samtidigt som talangerna själva bygger värdefulla nätverk för framtiden, säger Rolf Nilsson, Director – On-Board Connectivity Platform, Volvo Group Trucks Technology.

RESULTAT

Sedan 2019 har hittills fyra talangprogram startats och Volvo GTT har fått en injektion av upp emot 100 nya techtalanger, som nu är anställda i bolaget. Det har varit ett lyckat samarbete som årligen har utvecklats med nya kompetenser och inriktningar för att stötta den pågående transformationen.  

– Nexer Tech Talent har lyckats mycket bra i att hjälpa oss attrahera unga ingenjörer i den hårda konkurrens som finns bland denna attraktiva kompetens. Det är ett partnerskap som vi ser en långsiktighet i för att lyckas med vår viktiga transformation i att bidra till en hållbar framtid, avslutar säger Rolf Nilsson, Director – On-Board Connectivity Platform, Volvo Group Trucks Technology.