SEO - Våra SEO tjänster | Nexer
Skip to contentVåra SEO-tjänster

Vi analyserar er webbplats och identifierar förbättringsområden och möjligheter, samt tar fram effektiva strategier för att öka er synlighet på Google. Därefter hjälper vi er att optimera struktur, teknik, länkar och innehåll för att säkerställa att lönsam trafik drivs till webbplatsen.

I steg 1 gör vi det inledande strategiska SEO-arbetet med en gedigen sökordsanalys. Där tittar vi närmare på relevanta sökord (med bra sökvolymer), er nuvarande ranking samt hur era konkurrenter rankar. Med detta som grund kan vi identifiera vilket innehåll som behövs.
För att kunna adressera innehållet till era potentiella kunders sökbeteenden placerar vi även in sökorden i en funnel där vi mappar upp dem i top-, mid- och low funnel-sökningar.
 
Vi gör även en teknisk analys av webbplatsen för att se hur den kan förbättras utifrån ett tekniskt SEO-perspektiv.
 
Det strategiska SEO-arbetet mynnar ut i en prioriterad aktivitetslista som vi jobbar vidare med i det löpande arbetet för att förbättra er SEO och ranking över tid.

I steg 2 hjälper vi er att ta fram kvalitativt och konverterande innehåll. Om ni vill göra det själva, eller om ni har en contentbyrå som gör det åt er, kan vi hjälpa er att projektleda innehållsarbetet och samtidigt utbilda er eller er byrå i att ta fram SEO-anpassat innehåll.

Eftersom SEO är en långsiktig strategi uppstår magin i det löpande arbetet. Genom att kontinuerligt och målmedvetet förbättra webbplatsen såväl strategiskt som strukturerat kommer de utvalda sökfraserna att nå riktigt bra ranking på Google över tid.

Vi jobbar med alla typer av företag, stora som små. Därför har vi valt att erbjuda våra tre huvudtjänster (strategisk SEO, innehåll och löpande SEO-arbete) i olika paket så att ni enkelt kan hitta en lösning som passar er. Självklart är vi flexibla och anpassar oss efter era behov.

“SEO är ett långsiktigt arbete där bra ranking kan ta månader, ibland år, om det är stark konkurrens. Det gäller med andra ord att vara uthållig och målinriktad. Efter den inledande strategiska SEO-fasen, där vi sätter riktningen och tar fram en strukturerad plan, tar det löpande SEO-arbetet vid – och det är där resultaten kommer.”
Patrik Rosenfeld, SEO specialist Nexer Maverick.