SEO - Tre viktiga SEO-faktorer | Nexer
Skip to content


TRE SEO-FAKTORER

I vår övergripande SEO-strategi tar vi fram en plan för vad vi ska göra, hur vi ska göra det och i vilken ordning. Det kommer ofta upp flera hundra aktiviteter i strategiarbetet, därför är det viktigt att prioritera utifrån potentiellt resultat, relevans, kostnad och/eller tid. Den prioriterade aktivitetslistan innebär att vi kan arbeta i rätt ordning utifrån de aktiviteter som ger mest “bang for the buck”.

SEO-strategi

I vårt strategiska SEO-arbete börjar vi oftast med en grundläggande sökordsanalys där vi tar fram potentiellt lönsamma sökord baserat på sökvolym, relevans, konkurrens och nuvarande ranking. Sökorden ger oss en tydlig riktning på vilket innehåll vi behöver ta fram och mot vilken målgrupp, var de är i sina köpprocesser (sökfunnel) samt vilka intentioner de kan tänkas ha. Vår SEO-strategi kan också inkludera arbete för att förbättra webbplatsens URL-struktur, användarupplevelse och navigering.

Teknisk SEO

Teknisk SEO handlar om att säkerställa att en webbplats är tekniskt optimerad för sökmotorer. Det inkluderar faktorer som sidhastighet, mobilvänlighet, robots.txt, sitemap och strukturerade data. Teknisk SEO kan också innefatta arbete för att eliminera tekniska problem som kan hindra sökmotorerna från att indexera eller ranka en webbplats korrekt. Våra verktyg tillsammans med våra tekniska SEO-experter ser till att du lägger krutet på rätt ställen.

Länkstrategi

Länkar är en viktig faktor för att bygga auktoritet och popularitet på en webbplats. Sökmotorer använder länkar för att bedöma en webbplats relevans och popularitet. Ju fler högkvalitativa webbplatser som länkar till din webbplats, desto högre blir din ranking och trafik. Det omvända gäller för länkar från lågkvalitativa webbplatser, eftersom de kan skada din ranking och rykte. Vi hjälper dig att ta fram en bra länkstrategi och även hålla koll på om det finns länkar som pekar mot er webbplats som behöver tas bort.

Kontakta oss idag