Code over Chrome – The Future of Automotive   SV | Nexer
Skip to content

CODE OVER CHROME

THE FUTURE OF AUTOMOTIVE 

Code over Chrome är utvecklad av Nexer och Kairos Future i nära samarbete med vår Automotive Advisory Board, vilken består av några av branschens skarpaste hjärnor och insiktsfulla ledare. Rapporten omfattar de omvälvande skiften, strategiska osäkerheter och viktiga framgångsfaktorer som fordonsindustrin måste ta hänsyn till under de kommande fem till tio åren. Rapporten är på engelska. 

UNIKA INSIKTER 

  • Fem skiften som omdefinierar fordonsindustrin 
  • De senaste trenderna och teknikerna 
  • Hur kommer fordonens roll i samhället att utvecklas? 
  • Vilka kommer att vara de viktigaste strategiska tillgångarna i framtiden? 

LADDA NER RAPPORTEN!