Skip to content

PIM EVOLVED

PRODUCT MDM MED STIBO SYSTEMS

Produktinformation innefattar en mängd av olika attribut, relationer, texter, bilder och specifikationer, ofta utspridda i ett flertal olika system, applikationer och databaser. Att samla, hantera och dela denna komplexa kombination av format, dimensioner och relationer är en process som ofta är för komplicerad för traditionell PIM (Product Information Management). En välutvecklad PIM lösning stöttar även datatransparens, digital transformation och hållbar tillväxt.

Många företag har idag affärskritiska data, dvs masterdata, i form av produktdata samt kunddata, leverantörsdata etc. Genom att arbeta med Product Information Management på en flexibel och skalbar MDM-plattform som Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) tänker ni ett steg längre och får Product MDM – ”evolved” PIM.

TÄNK LÄNGRE OCH LIGG ETT STEG FÖRE

Genom att arbeta med PIM i Stibo Systems Enterprise Platform STEP arbetar du mer effektivt och strategiskt för att samla in, hantera och dela produktinformation. En centraliserad, komplett lösning för att organisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika produktdata. Lösningen har funktioner som hjälper er att ligga ett steg före era konkurrenter.

Med Stibos Product MDM lösning på plats har ni möjlighet att centralisera masterdata från flera olika domäner som multidomän lösning eller produktdata i kombination med tex kunddata och leverantörsdata. Systemet ersätter inte nödvändigtvis alla era andra informationssystem, men det får dem att fungera mer effektivt genom att integrera med dem.
Externa parter och system kan syndikera sin produktinformation till systemet säkert och effektivt, och med funktionen Buy-side / Sell-side kan ni skapa ett Golden Record för en kvalitetssäkrad datastandard. Med Product MDM kan ni undvika dubbletter, hantera versioner och språkdimensioner, se relationer, analysera enklare, fatta bättre beslut och förkorta ”time to value”.

Product MDM stöder också data governance, så att ni kan arbeta strategiskt med datasäkerhet och dataintegritet, öka den operativa effektiviteten och skapa nya konkurrensfördelar genom att arbeta mer datadrivet.

PIM, Product Information Management

DATATRANSPARENS LEDER TILL BÄTTRE BESLUT

Företag har idag mer förståelse och kunskap om sina datatillgångar och arbetar för att på ett säkert och ansvarsfullt sätt också dela data med sina intressenter. En ökad och konsekvent datatransparens kan bli till affärsfördelar genom stärkt förtroende från kunderna och möjligheter till nya insikter och innovationer. Lösningen för att snabbt och säkert samla, kvalitetssäkra och dela data, Master Data Management, finns redan tillgänglig och används av framgångsrika företag över hela världen.

DATATRANSPARENS GER NYA MÖJLIGHETER FÖR ATT

– Leverera exceptionella kundupplevelser
– Stärka distributionskedjor
– Öka effektivitet i produktion
– Göra verksamheten mer agil
– Vända regulatoriska krav till er fördel
– Kontrollera och minimera risker

UTVECKLA ERT FÖRTROENDEKAPITAL – kundcase oatly

Krav och efterfrågan på företag och produkter som tar hänsyn till miljö och samhälle ökar. MDM, Master Data Management, möjliggör för företag att få insyn i och optimera hela försörjningskedjan. Denna insyn innebär också möjligheten att de kan dela med sig av data till slutkunderna, som vill göra trygga och säkra val.

Under det senaste decenniet har det skett en enorm utveckling av nya sätt att använda data, driven av företag som har sett möjligheterna med konsumenternas egna drivkrafter. Nu är det hög tid att börja dra nytta av kraften i ert data. Genom att konsekvent vara transparent kan ni skapa förtroende. Idag kräver och förväntar sig konsumenter mer än någonsin av företag och varumärken. Att underlätta deras sökande efter information och samtidigt bemöta deras oro är både smart och lönsamt. Master Data Management innebär därför inte bara ett bättre beslutsstöd och bättre affärer – det bidrar också till att skapa en bättre värld. En värld där konsumenter har mer insyn och kan fatta bättre beslut, baserat på öppenhet och engagemang.

“Att arbeta med data på olika platser, i olika system och hos olika leverantörer skapar kostsamma hinder och försvårar vårt åtagande att vara transparenta i allt vi gör. För att förbli trogna vår karaktär och våra kunder, samtidigt som vi fortsätter vår snabba tillväxt, krävdes en snabb, heltäckande lösning. Det var därför Stibo Systems product MDM-lösning var så tilltalande.
Albin Junhede, Master of Data, Oatly AB.
PIM, Best practices

BÄST PÅ PIM

Vi har varit partner med Stibo Systems sedan 2011 och är den enda företagspartnern i Norden som också har sitt huvudkontor här. Tillsammans har vi levererat framgångsrika PIM-lösningar på Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) till kunder som Salling Group, Husqvarna, Ahlsell, Mekonomen, Oatly, bland andra.

Stibo Systems lösning rankas som ett av världens bästa PIM och MDM lösning av de stora industrianalytikerföretagen och hamnade i topp som kvalificerade Ledare i den senaste mätningen från Forrester Wave Product Information Management, Q2 2021.

Vill du veta mer?
Fredrik Larsson
CEO Data Management

+46 733 20 73 13
fredrik.larsson@nexergroup.com

contact person

KONTAKTA OSS!

Vi finns här om ni söker en partner för er produktdata-strategi och en PIM-lösning som levererar. Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.