PIM med Stibo Systems | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

pim (PMDM)

Stibo Systems PRODUCT MDM

Produktinformation innefattar en mängd av olika attribut, relationer, texter, bilder och specifikationer, ofta utspridda i ett flertal olika system, applikationer och databaser. Att samla, hantera och dela denna komplexa kombination av format, dimensioner och relationer är en process som ofta är för komplicerad för traditionell PIM (Product Information Management). En välutvecklad PIM lösning stöttar även datatransparens, dvs delning internt och syndikering, digital transformation och hållbar tillväxt.

Genom att arbeta med Product Information Management på en flexibel och skalbar MDM-plattform som Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) tänker ni ett steg längre och får Product MDM – ”evolved” PIM.

TÄNK LÄNGRE OCH LIGG ETT STEG FÖRE

Genom att arbeta med PIM i Stibo Systems Enterprise Platform STEP arbetar du mer effektivt och strategiskt för att samla in, hantera och dela produktinformation. En centraliserad, komplett lösning för att organisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika produktdata. Lösningen har funktioner som hjälper er att ligga ett steg före era konkurrenter.

Med Stibos Product MDM lösning på plats har ni möjlighet att centralisera masterdata från flera olika domäner som multidomän lösning eller produktdata i kombination med tex kunddata och leverantörsdata. Systemet ersätter inte nödvändigtvis alla era andra informationssystem, men det får dem att fungera mer effektivt genom att integrera med dem.
Externa parter och system kan syndikera sin produktinformation till systemet säkert och effektivt, och med funktionen Buy-side / Sell-side kan ni skapa ett Golden Record för en kvalitetssäkrad datastandard. Med Product MDM kan ni undvika dubbletter, hantera versioner och språkdimensioner, se relationer, analysera enklare, fatta bättre beslut och förkorta ”time to value”.

Product MDM stöder också data governance, så att ni kan arbeta strategiskt med datasäkerhet och dataintegritet, öka den operativa effektiviteten och skapa nya konkurrensfördelar genom att arbeta mer datadrivet.

PIM, Product Information Management

PIM, Best practices

BÄST PÅ PIM

Vi har varit partner med Stibo Systems sedan 2011 och är den enda företagspartnern i Norden som också har sitt huvudkontor här. Tillsammans har vi levererat framgångsrika PIM-lösningar på Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) till kunder som Salling Group, Husqvarna, Ahlsell, Mekonomen, Oatly, bland andra.

Stibo Systems lösning rankas som ett av världens bästa PIM och MDM lösning av de stora industrianalytikerföretagen och hamnade i topp som kvalificerade Ledare i den senaste mätningen från Forrester Wave Product Information Management, Q3 2023.

Vill du veta mer?
Fredrik Larsson
CEO Data Management

+46 733 20 73 13
fredrik.larsson@nexergroup.com

contact person

Kontakta oss!

Söker ni en partner för er produktdata-strategi och en PIM-lösning som levererar. Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.