Strategi e-handel | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

strategi för E-HANDEL

ÄR NI REDO FÖR FRAMTIDENS UTMANINGAR?

Nexer kan genom sin erfarenhet och analysmetoder säkerställa affärsmodeller och framtidssäkra e-plattformar som fungerar såväl för dagens verksamhet som företagets framtida digitala prioriteringar. Vi kan också ta temperaturen på er för att se hur mogna ni är i förhållande till er bransch avseende IT-stöd, digital marknadsföring och kundlojalitetssystem.

VÄRLDEN RUNT DIG FÖRÄNDRAS. FÖRÄNDRAS DIN VERKSAMHET I TAKT MED DEN?

Nexer hjälper dig utveckla din verksamhet för att möta framtida kundbehov och utveckla en skalbar affärsplattform som möter dina visioner och tillväxtmål. Med Nexer som partner kan din verksamhet expandera utan att du drunknar i interna processer och den konstanta utmaning som det innebär att hålla sina existerande kanaler uppdaterade.

E-HANDELSSTRATEGI

En tydlig strategi är ett måste för en framgångsrik e-handelssatsning. Visst har du önskat att det fanns ett recept för att lyckas på nätet? En strategi hjälper dig hitta ditt ”varför” på din digitala resa.

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT

Det är en övergripande trend inom e-handeln idag att med hjälp av verktyg i e-handelsplattformen stötta kundresan innan, under och efter ett köp. Vikten och behovet av en relevant kundupplevelse som kompletterar själva handelsfunktionen är idag mycket stort. Standardfunktionalitet som tillgänglighet, betalning och leverans kompletteras med relevans och personalisering i fråga om sortiment, erbjudande och kommunikation.
Verktygen hamnar i ett område som övergripande kallas för Customer Engagement eller Customer Experience Management och består idag av flera olika metoder och funktioner för att stärka kundens köpupplevelse.

Kontakta oss
Lars-Åke Wahlberg
BU Manager E-commerce


lars-ake.wahlberg@nexergroup.com

contact person