Nexer partner med Sony Network Communications Europe | Nexer
Skip to content
pressrelease
17 nov 2022

Nexer ingår partnerskap med Sony Network Communications Europe för att digitalisera distributionskedjor

Nexer ingår partnerskap med Sony Network Communications Europe för att digitalisera distributionskedjor

Nexer ingår partnerskap med Sony Network Communications Europe med syfte att leverera deras lösning för global synlighet inom distributionskedjor: Visilion. Partnerskapet kommer att hjälpa fler företag att snabbt komma igång med den digitala transformationen av sina distributionsskedjor – vilket innebär att de omedelbart kan vidta åtgärder på logistikproblem, förbättra effektiviteten och minska kostnaderna relaterade till dessa. Visilion spårar och berättar i realtid var gods och andra rörliga tillgångar befinner sig och i vilket skick de är i, vilket ger förutsättningar för välgrundat beslutsfattande och affärsoptimering.

Visilion levereras som en nyckelfärdig lösning med sändare, molntjänst och webbgränssnitt. Lösningen kan kopplas till Transport Management Systems med API:er eller användas fristående. Data som samlas in från Visilion ger tillförlitlig och användbar information om positionering, temperaturavvikelser, stötar, fall och mycket annat.

Tillgång till aktuell data på godsets plats och skick ökar chanserna för att ditt företags tidskritiska, värdefulla eller känsliga varor kommer fram säkert och i tid. Det minskar också tiden det tar att hitta och verifiera information, vilket möjliggör snabbare och smartare beslut. Med analysfunktionerna i Visilion kan företag få den översikt som behövs för att göra effektiva förändringar på lång sikt. Detta inkluderar dels att identifiera och förstå dolda ineffektiviteter, dels att reducera kostnaderna genom att minska resurser relaterade till spårnings- och leveransfrågor, samt att optimera leverantörens prestanda baserat på fakta.

“Nexerskompetens inom digital transformation och automatiseringsmetoder är väl anpassad till Visilions lösning, vilket gör detta till det perfekta samarbetet. Tillsammans kommer vi att sätta Visilion i händerna på fler företag, digitalisera fler distributionskedjor och öka tillgångsutnyttjandet”, säger Erik Lund, chef för spårningsdivisionen, Visilion, Sony Network Communications Europe.

“Nexer ligger i frontlinjen när det gäller innovationer för digitalisering av företag och erbjuder marknadsledande lösningar för omvandling av industrier. Med Visilion från Sony kan vi tillhandahålla en kraftfull lösning för att ge företag ökad kontroll över sin last och sina tillgångar”, säger Martin Lundkvist, affärsområdeschef, Nexer Smart industries.

Partnerskapet har fått en bra kickstart och på Nexer Summit i Göteborg den 25:e november kommer Visilion att presenteras som en del av eventprogrammet.

Läs mer
Om Visilion från Sony: https://www.sonynetworkcom.com/visilion
Om Nexer Smart Industries: https://nexergroup.com/services/digital-advisory/smart-industries/

För mer information vänligen kontakta:
Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com

Martin Lundkvist, affärsområdeschef, Nexer Smart Industries
martin.lundvist@nexergroup.com