Kommunikation kan vända en hel organisation | Nexer
Skip to content

Kommunikation kan vända en hel organisation

Change communication

 
Kommunikation kan vända en hel organisation
 
Förändring är konstant
Det är en obestridlig sanning. Ändå är förändring en av mänsklighetens svåraste utmaningar att hantera – och lösa. Att konfronteras med nya tankesätt, rutiner eller verktyg aktiverar vårt flyktbeteende. Oavsett om omställningen tvingas fram i en global pandemi eller påskyndas av ett nytt, invecklat IT-system. Vi klarar inte att ta in allt på en gång. Radikala förändringar måste absorberas över tid och nya förhållningssätt behöver upprepas innan de sitter. Därför är tajta deadlines ofta den vanligaste fallgropen när en förändringsprocess misslyckas. En annan är bristen på kommunikation.
 
Kommunikation kan vända en hel organisation
Allt handlar om människor
Omställningen till en digital tillvaro är en av vår tids allra största förändringsprocesser. Det är lätt att tro att det bara handlar om teknik, att digitalisering är något som sker på IT-avdelningen. I själva verket är det en av de mest omvälvande, känsloladdade förändringar vi har upplevt som moderna människor. Förändring ställer allt vi har lärt oss på sin ända och gamla, trygga arbetssätt försvinner i en vindpust. Insikt och förståelse för varför en sådan här förändring måste ske behöver delas av alla i en organisation – eftersom alla berörs. Först när vi alla kan ta in det långsiktiga syftet och hur det påverkar vår vardag kan vi hantera den kortsiktiga tröskeln till att börja ändra vårt beteende som individer och arbetssätt som organisation. Allt som behövs är att vi kommunicerar med varann. På rätt sätt!
 
Digitalisering har ingenting med teknik att göra
Vad krävs för att lyckas? Förändringens framgångsfaktorer
En framgångsrik förändringsprocess består av en engagerad, tillåtande ledning som driver en agil, nyfiken organisation med väl förankrade strategier och systematiskt arbete i god tid, över lång tid. Situationen och individen står i fokus och kommunikationen präglas av flexibilitet, kreativitet – och lärande.

Tänk dialog. Kommunikation och information är inte samma sak.
 
Se till att både hjärta och hjärna är med. Båda måste övertygas för att en förändring ska ske.

Digital transformation. Handlar om människorna bakom tekniken – och inte bara de som sitter på IT-avdelningen

Kommunikationens kraft. Ligger i kreativiteten den föder – och engagemanget som kommer på köpet.

Ett starkt och engagerat ledarskap. Med en tydlig riktning och vision som ger mening bidrar till ett friskt och förändringsbenäget medarbetarskap.

Alla reagerar olika. Vad individen får ut av förändringen är den största motivationsfaktorn. Anpassa kommunikationen därefter!

Ha inte en övertro på tekniken. Glöm aldrig bort värdet i det mänskliga mötet.

Allt hänger på tajming. Stora förändringsprojekt kan inte påbörjas förrän organisationen är redo för det. Men man kan heller inte vänta för länge.

Utbildning är A och O. Kunskap leder till insikt, förståelse och öppenhet för förändring.

Change Communication 5 Kübler-Ross modellen. Att förstå det mänskliga beteendet när tillvaron förändras är den allra viktigaste insikten innan man sätter igång ett förändringsarbete.

Förändring frodas i motpoler både hjärta och hjärna måste vara med i matchen
Alla former av förändringsresor och digital transformation i synnerhet går ut på att hjälpa människor att mötas under nya villkor, på en ny spelplan. Både hjärta och hjärna behöver ställa om till det nya för att man ska gå i mål. Vi på Maverick är tekniknördar med stora kreativa hjärtan, födda in i det digitala landskapet. Ytterligheterna som bor inom oss är vår superkraft och skapar den nödvändiga symbiosen mellan det tekniska och det mänskliga som en förändring kräver. Dessa två motpoler hjälper oss att förflytta varumärken och företagskulturer, driva affärsinnovationer och berätta fantastiska historier längs resans gång. Vi är certifierade inom förändringsledning och har idag djup erfarenhet kring vad som krävs för att skapa förändring med kommunikation. Vi jobbar med en väl inkörd arbetsmetodik, spetsad med noga utvalda och testade branschmodeller. Och vi ser till att både hjärta och hjärna har kul på vägen!

Gör resan med oss på Nexer Maverick ett steg i taget mot en ny verklighet
Vi inleder alltid varje nytt förändringsuppdrag med ett djuplodande insiktsarbete som hjälper oss att ta ut rätt riktning. I det här steget står hur och varför i fokus, inte vad. Vi pratar med alla vi kan, samlar kunskaper om behov och beteenden, hur de interna processerna ser ut, vad medarbetarnas upplevelser är, vilka silos som präglar arbetsplatsen och motarbetar samarbete och samsyn. Att öppna upp för nya tankar och kunskapsutbyte mellan medarbetare är en ovärderlig byggsten i ett förändringsarbete.

”Engagerade medarbetare blir genuina ambassadörer för arbetsgivarvarumärket – Förändringskommunikationens stora bonuseffekt!” – Håkan Larsson, Change manager, Nexer Maverick
 
Nexer Mavericks metod
När grunden är lagd i vår Get-to-know-fas sätter vi ut den kompassriktning som gör förändringens syfte medvetet hos alla. Sedan är det dags att skapa, producera och sjösätta kommunikationen. Faserna Make a difference, Get it done och Make it happen blir katalysatorer för dialog, engagemang och förståelse så att ett nytt arbetssätt och en starkare företagskultur kan växa fram. När arbetet är avslutat är det dags att lägga örat mot marken och mäta kommunikationen vi har skapat mot era KPI:er – förändringsprocessens allra viktigaste kvitto. Den här uppföljningen är måttstocken på vår leverans och kärnan i vårt Continuous wow – den avslutande fasen i vår arbetsmodell som rymmer ett inbakat löfte om att skapa upplevelser som berör, om och om igen.

Launch make it happen research get to know concept make a difference production get it done continuous WOW!
– Uppstartsmöte
– Identifiera behov
– Inventering av befintligt material
– Workshops
– Analys och presentation
– Kreativ brief
– Kreativt arbete
– Utveckling av koncept och idé som visualiseras med copy, design, foto m.m. Produktion av koncept för olika kanaler.
– Distribution av konceptet
– Genomförande support av lanseringen
– Mäta och följa upp
– Fler dellanseringar
– Strategisk support
– Optimering
– Proaktivtet
– Engagemang

Så här jobbar vi steg för steg i våra förändringsprojekt. Varje fas innehåller olika aktiviteter.

Kontakta oss!

Hoppa på här! All förändring börjar med ett “What’s in it for me?” Vi har svaret på ditt.
Det här var några av våra tips och erfarenheter av hur förändringskommunikation kan förflytta både berg och företagskulturer. Vill du ha mer konkreta råd som berör just dig och dina utmaningar? Vill du veta vilka lösningar som krävs för att förändra din verksamhet utifrån var den befinner sig idag? Hör av dig till oss så pratar vi ihop oss – IRL eller online!
 

HÅKAN LARSSON
Business & Change Manager
hakan.larsson@nexergroup.com+46 705 71 11 99

HIGH-FLYING CHANGE

SAS – WE AT SAS MAKE WORK EASIER