Från Funnel till Flywheel | Nexer
Skip to content

Från funnel till flywheel

Inbound marketing

Trattmodellen som blivit en ikonisk förklaringsmodell för hela Inbound-processen har nu av samma skapare blivit märkt som passé. Det nya? En modell där kundresan istället är ett kretslopp. Hälsa på Flywheel.

Funnel – Trattmodellen för Inbound Marketing

Marknadsföring enligt Inbound-modellen är fortfarande ett område inom marknadsföring som är på frammarsch. Sedan konceptet myntades har tratten spelat en central roll i att förklara köpresan från prospekt till kund. Denna ”funnel” har delat upp köpresan i fyra faser

Attract – Att attrahera prospekt
Convert – Att konvertera dem till lead
Close – Att ta hand om leads och bygga relationer tills dess att affären är tecknad
Delight – Att kontinuerligt skapa bra kundupplevelser

Funnel används som verktyg för att tydligare definiera olika steg under resans gång. Det är hjälpsamt för att skapa rätt typ av innehåll och kommunikation för målgruppen beroende på var de befinner sig i sin resa, samt då det ger en bra grund för att kunna mäta och analysera hur det går.

Ofta har arbetet varit uppdelat, där Marknad och Sälj ansvarar för olika delar av resan och lämnar över kontakter sinsemellan för att driva på affären. För många organisationer har sedan kunden, som är slutmålet, kommit som en eftertanke. Här har det saknats uppföljning och Delight.

Kunderna har förändrats och därför även modellen

Nyligen fick vi höra HubSpots CEO, Brian Halligan, tala vid den stora mässan Inbound 2018. Där proklamerade han: ”The funnel is a broken metaphor we are using”.

Han utvecklade genom att förklara att under den period som tratten regerat, 2006-2018, har de marknadsförare och säljare som använt sig av modellen fokuserat främst på faserna Attract och Convert. Enligt honom har den viktigaste fasen Delight, som går ut på att ta hand om förvärvade kunder som har kommit in, glömts bort. Därför omdefinierar han och HubSpot nu funneln för att sätta kunden och kundupplevelsen i centrum.

Tips! Se en kort video där HubSpot själva säger hej då till tratten och hej till sitt flywheel här.

 

Vad är Flywheel?

Flywheel är en visualisering av ett kretslopp där kunder står i centrum för affären. Modellen är central för att förklara Inbound Marketing.
Tanken med Flywheel är att när kunden står i centrum fokuserar organisationen på att växa genom att behålla kunder och göra dem nöjda. Tratt-tänket gör att mycket investeras i att få till affärer, men att kunder sedan upplever en skillnad i vad som har sålts in och vad de har fått. Speciellt relationsbyggandet som i många fall plötsligt tar stopp när affären väl är undertecknad. Det resulterar i att kunderna löper stor risk att inte vara kvar; mycket av det hårda arbetet går förlorat.

Fokus på kundnöjdhet och retention, alltså att behålla kunden, gör dem till ambassadörer som hjälper ditt företags tillväxt. Ta bort friktion. Gör det lätt för dem att handla, köpa igen, få kundservice och att avsluta en tjänst ifall de inte är nöjda. Ryktet sprider sig, och likt viralvideos på internet som sprids som en löpeld, är Word-of-Mouth ofta en första mötesplats mellan nya leads och ditt företag. Så, vad väntar du på? Du måste tänkta annorlunda. Du måste fokusera på att glädja kunder. Du måste börja tänka Flywheel.

Fast i Funnel? Vi hjälper dig!

Flywheel och funnel är olika förklaringsmodeller och tankesätt för hur du strukturerar arbetet med marknad, sälj och kundservice. När flywheel nu tar över är det dags att lägga om sin strategi så att Inbound-arbetet inte halkar efter.

Vi hjälper dig gärna! Boka ett möte med någon av våra Inbound-experter och låt dem se över den funnel ni har idag så får ni sedan hjälp att påbörja arbetet med ert flywheel.

Inbound Marketing guide

Är du intresserad av att lära dig mer om Inbound Marketing och hur du kan få kunderna att komma till dig istället för att behöva jaga? Då kan vi rekommendera att läsa vår guide för att komma igång.

Boka onlinemöte

Vill du prata mer om Inbound Marketing? Tveka inte på att kontakta mig! Klicka nedan för att boka en kostnadsfri konsultation direkt i min kalender.

PETER KNAPP
New Business / Marketing Manager
peter.knapp@nexergroup.com
+46 708 85 03 03