Holmen - Nytt CRM | Nexer
Skip to content

HOLMEN PAPER

BÄTTRE RESULTAT MED ETT SKRÄDDARSYTT FÖRSÄLJNINGSSYSTEM

UTMANING

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. De växande träden förädlas i egen industri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker samtidigt som man producerar vatten- och vindkraft på egen mark. När Holmen Papers tidigare säljsystem behövde utvecklas i linje med deras säljprocesser så tog de kontakt med Nexer. Lösningen behövde användas i större utsträckning inom organisationen och även baseras på en ny teknisk plattform för effektivare integrationer med övriga system. Detta resulterade i att de gjorde flera interna insatser, som att se över försäljningsprocesserna och vilka förändringar som var nödvändiga, och kom till slut fram till att ett nytt system behövde implementeras.

Bild: Holmen Paper

LÖSNING

Holmen valde mellan att uppdatera sitt dåvarande system eller att implementera ett nytt. Efter en gedigen utvärdering så bestämde sig Holmen så småningom för att ta hjälp av Nexer för att implementera Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM), marknadens mest moderna plattform för effektiv försäljning. Då Holmen sedan tidigare är stora användare av Microsoft så underlättades övergången till den nya lösningen och samtidigt hade Microsoft Dynamics 365 Sales alla funktioner som Holmen Paper behövde. Nexer fungerade även som ett stöd i samband med att Holmen såg över och standardiserade sina processer. Jämfört med deras gamla system var andra fördelar att Dynamics är framtidssäkert och enkelt att anpassa till Holmens behov. Nexer integrerade också Microsoft Dynamics 365 Sales till Holmens affärs- och marknadsföringssystem vilket ger Holmen stöd i hela säljcykeln, från att generera nya leads, skapa offerter och planera sitt säljarbete till onboarding av nya kunder. I praktiken innebär det ett nytt system för Holmens säljare som förenklar deras arbete, är mer tillgängligt och snabbare än den tidigare lösningen.

Bild: Holmen Paper

RESULTAT

Microsoft Dynamics 365 Sales effektiviserar Holmens sätt att arbeta genom att öka produktiviteten, stödja proaktivt säljarbete och minska andelen icke-värdeskapande aktiviteter. Dessutom skapar den nya lösningen organisatoriska förutsättningar för att fatta bättre affärsbeslut på sikt med möjlighet till ökad lönsamhet och tillväxt. Systemet stödjer den enskilde säljarens dagliga arbete genom att skapa bättre struktur, erbjuda bättre kontroll och effektivisera interna processer. Bättre struktur och kontroll är också en förutsättning för att Holmens säljare skall kunna uppfattas som än mer professionella och informerade.

Bild: Holmen Paper

Nexer har varit en bra partner under hela projektet och själva implementeringen har varit mycket framgångsrik. De har både utmanat och stöttat oss, ansvarat för strukturen och alltid sett till att vi har hållit kursen framåt.
Emil Palmqvist, Director, Sales channels,
Holmen Paper

ladda ner hela caset

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till hela caset.