Rekryteringstjänster | Nexer
Skip to content

REkrytering

PÅ JAKT EFTER TECHPROFILER, specialister eller framtidens ledare?

Det är ont om kvalificerade techkandidater därute. Det har lett till en tuff global konkurrens, speciellt när det gäller specialister och ledare. De flesta företag har varken tid, kunskap eller det nätverk som krävs för att framgångsrikt attrahera, engagera och konvertera starka kandidater. Samtidigt är rekrytering en strategiskt viktig funktion som direkt påverkar din affär.

konsten att snappa upp de bästa

Nexer Recruit är nischat inom teknisk rekrytering på hög nivå. Vår unika position mitt i teknikutvecklingens epicentrum ger oss djupa insikter i framtidens kompetensbehov.

Utgångspunkten för en rekrytering är alltid er verksamhet och era affärsmål. Kandidaternas erfarenheter och ambitioner matchas med er verklighet. Samtidigt säkrar vi att de inte bara förstår den aktuella rollen, utan också verksamhetens riktning och mål. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Skövde, Malmö, Helsingborg och Borås, men rekryterar i hela Sverige och även internationellt.

Strategisk rekryteringspartner

Vår rekryterings-process


Vi inleder rekryteringsprocessen med att kartlägga era behov och skapa en gedigen kravprofil. Parallellt med digital synlighet och annonsering, arbetar vi hårt med att konvertera kvalificerade kandidater genom search och headhunting. De mest lämpade personerna går sedan vidare till intervjuer och slutligt urval. Kvaliteten verifieras av djupintervjuer, personlighetsanalyser, färdighetstester, referenser och bakgrundskontroller.

Vi följer alltid upp våra rekryteringar och ser till att både kandidater och kunder är nöjda. Det är så vi bygger goda relationer, idag och in i framtiden.

CHEFSREKRYTERING

STRATEGISK REKRYTERING PÅ HÖG NIVÅ

Rekrytering är en strategisk funktion som har direkt påverkan på din verksamhet. Inte minst när det gäller nyckelpositioner på hög nivå.
Hittar du rätt kandidat till din organisation kan den personen få din verksamhet att blomstra. Om det däremot blir fel kan effekten bli den totalt motsatta. Det blir en dyr historia, inte bara ekonomiskt utan även ur ett verksamhetsperspektiv. Därför är vi extremt måna om att de toppkandidater vi lyfter fram till chefsjobb är optimala för just din verksamhet. Nu och framåt.

SÖKER DU EN CHEF SOM ÄR RÄTT FÖR DIN ORGANISATION?
Eller är du kanske den personen och funderar på om det är dags för en ny utmaning?

”Vi leder den digitala revolutionen genom att rekrytera ledare och specialister till både det privata näringslivet och offentlig sektor, i alla branscher.”
Susanne Hjälmered, VD Nexer Recruit

Global räckvidd, lokal expertis

VILL DU VETA MER?

Berätta om dina kompetensbehov så återkommer vi om hur vi hjälper dig på bästa sätt.