Inriver PIM erbjudanden | Nexer
Skip to content

erbjudanden
PIM

Projekt, APPLIKATIONSFÖRVALTNING och expert-konsulter

AGILA PROJEKT

Nexer erbjuder implementeringsprojekt med inriver PIM enligt en agil projektmetodik med Scrum som ramverk. Vi upplever att ett agilt arbetssätt ger ett mycket effektivt samarbete, samtidigt som våra kunder får möjlighet att kontrollera prioriteringen av utveckling och ändringar i detalj. Genom att arbeta i två-veckors-sprintar får våra kunder också utrymme att byta riktning på projektet om man så önskar.

Efter många projekt vet vi att vår strategi ökar vår förmåga att generera kundvärde. Genom att vi fokuserar på det som är viktigast först kan vi leverera projekt snabbt, göra framsteg och generera värde med minimerad risk.

implementera ett PIM-system kan gå snabbt

Att implementera ett PIM-system kan låta som ett mycket stort projekt. Men vår erfarenhet har visat oss att det är möjligt att göra det på ett snabbt och effektivt sätt. I detta white paper berättar vi hur vi arbetar för att framgångsrikt implementera ett PIM-system på tre månader eller mindre.

STARTa litet

Vi rekommenderar att börja med en MVP (Minimal Viable Product). En MVP täcker minsta möjliga (viktigaste) funktioner och processer för en PIM-lösning. Därefter kan du skala upp lösningen enligt era behov och i den takt er verksamhet växer.

kommunicera

Framgångsrik leverans säkerställs genom tydlig kommunikation och koordination med alla intressenter, både före och efter utveckling.

ANVÄND STANDARDs

Få full effekt av inRiver PIM-produkten genom att utnyttja plattformens inbyggda möjligheter till kontinuerlig utveckling och förbättring.

APPLIKATIONS–FÖRVALTNING & INCIDENT–HANTERING

Nexer har ett strukturerat och beprövat sätt att arbeta för att säkerställa fortsatta framgång för en applikation. Tillsammans med kunden hittar vi rätt nivå av åtagande. För flera kunder tar vi fullt ansvar för deras applikation – i andra fall tar vi ansvar för delar av applikationsunderhållet.

Som kund har du ett dedikerat team som hjälper dig att aktivera och förstärka applikationens potential, möjliggöra skalbarhet och fortsatt digital transformation och att generera affärsvärde över tid. Naturligtvis kompromissar vi inte med tillförlitlighet, säkerhet och smidig drift av applikationen.

APPLIKATIONSFÖRVALTNING

Säkra den långsiktiga investeringen
Affärs- och processutveckling
Projektledningssupport
Förbättring och ny utveckling
Release & deployment management
Test management
Kostnadskontroll
Förbetalning eller efterbetalning

INCIDENThantering

Snabb svarstid och lösningstid
Transparent aktivitet / spårning av problem
Värd & infrastruktur
Övervakning och rapportering
Moln-, hybrid- och kapacitetstjänster
Uppmätt mot SLA
Tjänsteförfrågningar
Problemhantering och Q & A-system
Support SLA: kontorstid

EXPERTKONSULTER

Nexer har Skandinaviens mest erfarna konsulter inom Product Information Management. Vi har ett stort team av inRiver PIM-certifierade konsulter och en stor grupp kunder på flera olika marknader.

Vi är också en av inRivers äldsta partners och vi har djup kunskap om alla aspekter av inRiver PIM-plattformen. Vi är specialister på flera olika områden och har lång erfarenhet av mycket komplexa projekt.

Bland våra experttjänster kan vi erbjuda en 360-granskning av din produktinformationshantering, rådgivning om migrering av produktinformation eller hur förbättrad produktinformation kan förbättra din ROI. Om du inte vill förbinda dig till en stor investering, varför inte låta oss göra en POC för att testa oss?

Want to talk about inriver PIM?
Javier Torres
Business Unit Manager PIM

+46 733 20 73 41
javier.torres@nexergroup.com

contact person