Skip to content

tech talent report

Nexer Tech Talent är specialiserade på techtalanger. Tillsammans med Kairos Future, som är expert på trend- och omvärldsanalys, har vi tagit fram en framtidsrapport med unika insikter där vi har kartlagt vad dagens techtalanger förväntar sig och hur de ser på ny teknik och arbetslivet. Resultatet har sammanfattats i 10 framgångsfaktorer för att attrahera och behålla morgondagens stjärnor.

Rapporten bygger på intervjuer samt en enkätundersökning som besvarats av över 300 techtalanger. Personerna som svarat på enkäten är i början av sin yrkeskarriär eller studerar till högskole- eller civilingenjör med teknisk inriktning. Utöver enkätundersökningen har djupintervjuer genomförts med techtalanger samt företrädare från Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarsidan.

UNIKA INSIKTER

I rapporten kan du bland annat läsa om:

— 10 framgångsfaktorer för att attrahera och behålla unga techtalanger

— Viktiga skiften som har skapat dagens techtalanger

— Digitalisering igår, idag och imorgon

— Myter och schablonbilder om techtalanger

LADDA NER RAPPORTEN IDAG

Vill du ladda ner Tech Talent Report? Skriv in din e-postadress i fältet för att hämta pdf.

För frågor kring rapporten

Pernilla Johansson

CEO, Nexer Tech Talent

Beatrice Silow

Kommunikations- och kulturchef på Nexer