Tech Talent Report SV | Nexer
Skip to content

TECH TALENT REPORT 2022

Tech Talent Report har genomförts av Kairos Future på uppdrag av Nexer Tech Talent. Rapporten är en unik omvärldsbevakning som skapar insikter om hur dagens techtalanger ser på ny teknik och vad de värdesätter på en arbetsplats. Insikterna bygger på djupintervjuer samt en enkätundersökning som besvarats av över 300 techtalanger. 

UNIKA INSIKTER

  • Tio framgångsfaktorer för att attrahera och behålla techtalanger 
  • Tre centrala skiften som har skapat dagens techtalanger
  • Dagens techtalanger: Myter, drivkrafter och tabun

LADDA NER RAPPORTEN!