SE Controls ingår partnerskap med Nexer för digital transformation | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
16 nov 2021

SE Controls ingår partnerskap med Nexer för digital transformation

SE Controls ,specialister inom rökventilation och fasadautomationssystem, ingår partnerskap med Nexer för digital transformation

SE Controls, som är specialister inom rökventilation och fasadautomationssystem, har utsett Nexer Enterprise Applications till sin partner för digital transformation, med syfte att befästa SE Controls ledande position inom byggbranschen.

SE Controls är en ledande inom säkerhet och komfort för byggsektorn. Lösningarna byggs i UK och exporteras globalt genom eget distributionsnätverk och egna dotterbolag.

Verksamheten är fokuserad på digital produktinnovation och för att fortsatt vara branschledare behöver de befintliga ERP- och CRM-systemen uppgraderas för att stödja den planerade tillväxten.

För att möta de krav och den förändringstakt som SE Controls kunder kräver har man ingått partnerskap med Nexer Enterprise Applications som är experter på digital transformation. Tillsammans med dataintegrationsspecialisten IDS Group kommer man implementera de allra senaste systemlösningarna som krävs för att få deras kund-, underhålls- och ekonomisystem up-to-date. Med hjälp av Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management och Customer Engagement, samt Microsoft Azure, kommer partnerskapet att leda till betydande förbättringar vad gäller produktivitet, kundservice och kundlojalitet.

Det nya systemstödet kommer också möjliggöra en sömlös överblick av all data för inköp, försäljning, logistik, installation och underhåll, vilket underlättar en effektivare hantering av SE Controls internationella leveranskedja. Detta ger en solid grund för verksamheten att utvecklas och växa.

“Att förbättra våra kunders effektivitet och förse dem med den senaste tekniken är grunden i allt vi gör. SE Controls har en global leverans- och distributionskedja där deras nuvarande IT-system inte kan möta de komplexa krav som ställs. Med det här samarbetet kombinerar vi Microsoft Dynamics och Azure för att utrusta kunden med verktyg i världsklass som gör att de kan fortsätta att vara marknadsledande”, säger Colin Crow, VD, Nexer Enterprise Applications, UK.

Michael Baxter, chef för marknadsföring och digitala informationssystem på SE Controls säger: “Byggbranschen är mer data- och teknikdriven än någonsin tidigare och vår produktutveckling är anpassad till det. Vi valde Nexer till att säkerställa att våra kritiska affärssystem stödjer kundleveransen, men också den data och information som krävs som en del av förändringarna som sker i vår bransch.

“Både Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management och Customer Engagement har funktionalitet som kommer stärka SE Controls digitala ekosystem och bidra med en effektiv strategi för att hantera kunder över flera kanaler. Potentiellt kan detta också sätta ribban för digital informationshantering i vår sektor.”

För mer information, vänligen kontakta
Colin Crow, VD, Nexer Enterprise Applications, UK.
colin.crow@nexergroup.com