Nexer lanserar Tech Talent Report | Nexer
Skip to content
pressrelease
18 mar 2022

Nexer lanserar Tech Talent Report – en unik omvärldsbevakning av framtidens stjärnor

Kompetensbristen inom IT/Tech ökar för varje år och efterfrågan på techtalanger överstiger tillgången med råge. Som ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering vill Nexer vara med och vända utvecklingen genom att ge företag och organisationer verktyg för att säkra sin kompetensförsörjning.

Tech Talent Report är framtagen av Nexer tillsammans med Kairos Future. Rapporten bygger på en enkätundersökning med över 300 techtalanger, dvs unga studerande eller yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning inom IT/data. Utöver enkätundersökningen har djupintervjuer genomförts med såväl techtalanger som representanter från arbetsgivarsidan och Sveriges Ingenjörer.

– Vi har kartlagt vad dagens techtalanger tycker är viktigt hos en arbetsgivare och vad som krävs för att de ska stanna kvar. Talangerna berättar själva vad som lockar dem till ett företag, vad som kännetecknar en attraktiv kultur – och vad som är motsatsen, säger Pernilla Johansson, VD på Nexer Tech Talent.

Rapporten skildrar hur den digitala teknikens roll i samhället har skiftat och hur techtalangernas roll har förändrats med den. Bland annat visar den att schablonbilden av techtalanger som stereotypa technördar inte kunde vara mer felaktig. Dagens techtalanger är nyfikna och intresserade av teknik, men de ser teknik i första hand som ett medel för att uppnå något större, inte som målet i sig. Vidare så visar rapporten att techtalanger värdesätter frihet och möjligheten att bidra till samhällsnytta samt att de hellre utvecklar sin kompetens än klättrar på karriärstegen.

Tio framgångsfaktorer

De insikter som framkommit har sammanfattats i tio framgångsfaktorer som täcker hela resan från att attrahera och onboarda techtalanger till att utveckla och behålla dem.

– Det handlar både om övergripande trender och konkreta, handfasta tips. Jag är övertygad om att rapporten kommer att bidra till ökad förståelse och utgöra ett värdefullt verktyg för arbetsgivare i kampen om techtalangerna, avslutar Pernilla Johansson.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet:

Tech Talent Report 2022

För mer information:

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 79 15 06

Pernilla Johansson, VD Nexer Tech Talent
pernilla.johansson@nexergroup.com
+46 703 99 67 06