Nexer lanserar framtidsrapport om fordonsindustrin | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
24 nov 2023

NEXER LANSERAR FRAMTIDSRAPPORT OM FORDONSINDUSTRIN

I den nya rapporten “Code over Chrome – The future of Automotive” presenterar Nexer vilka skiften fordonsbranschen står inför, tänkbara framtidsscenarios och vilka framgångsfaktorer som blir avgörande de kommande fem till tio åren. Rapporten har tagits fram i samarbete med Kairos Future och branschexperter.

Fordonsbranschen står inför en av de mest omvälvande perioderna någonsin, där hållbarhet, ändrade konsumentbeteenden och den snabba teknologiska utvecklingen driver på stora förändringar. Fordonens roll i samhället håller på att utvecklas från att vara enkla transportmedel till att bli en del av komplexa ekosystem som inkluderar energinät, smarta städer och avancerad teknik.

”Vi befinner oss mitt i den tredje fordonsrevolutionen som kännetecknas av nya användarbeteenden, samtidigt som teknikutvecklingen är snabbare nu än någonsin. Det gäller att förstå marknaden och förändringar i efterfrågan. De nya generationerna, som millennials och Generation Z, efterfrågar mer hållbara transportalternativ och delningsmöjligheter, vilket innebär att bilarnas värde förflyttar sig från att vara statussymboler till att fungera som praktiska och flexibla transportmedel”, säger Pierre Renhult, Automotive Industry Partner, Nexer Group.

Fem centrala skiften
Rapporten ”Code over Chrome – The future of automotive” lyfter fram fem centrala skiften som aktörer inom fordonsindustrin behöver ta ställning till:

1. Data-drivna fordon
Fordonens inbyggda sensorer samlar in alltmer realtidsdata som bearbetas av avancerad programvara för att förbättra prestandan, öka säkerheten och möjliggöra funktioner som autonom körning. Detta öppnar nya möjligheter för datadrivna affärsmodeller men ställer också höga krav på säkerhet.

2. Hållbara fordon
Hållbarhet är en nyckelkomponent när branschen omfamnar elbilar och andra miljövänliga alternativ för att bekämpa klimatförändringar, avlasta elnätet och påskynda omställningen mot förnybara energikällor. Ingen enskild lösning eller aktör kan klara denna omvandling på egen hand, utan det krävs partnerskap.

3. Säkra fordon
Cybersäkerhetshot riktar sig inte bara mot enskilda fordon, utan även mot bilföretag och potentiellt samhällsstrukturer i stort. För att möta denna växande utmaning behöver fordonsindustrin aktivt bygga upp och stärka sin expertis inom cybersäkerhet och riskhantering.

4. Innovativa fordon
Mjukvaruintegration och digital innovation är centralt för att möta de utmaningar fordonsindustrin står inför. Att omvandla biltillverkare till mjukvaruföretag är dock inte i första hand en teknisk förändring, utan en kulturell förändring som kräver nya kompetenser och arbetssätt.

5. Flexibla fordon
Nya kundbeteenden, transportsätt, aktörer och teknologier utmanar traditionella fordonstillverkare. Nyckeln till framgång är samarbeten och att bygga komplexa ekosystem som levererar värde och möter de förändrade förutsättningarna och behoven hos konsumenter och samhälle.

Skiftena skapar ett transformationsdilemma
Fordonsaktörer står nu inför ett transformationsdilemma där de måste ta ställning till att om de ska dra nytta av dessa skiften och inleda en radikal omvandling för att spela en central roll i att forma framtidens mobilitet.

”Fordonsbranschen befinner sig helt enkelt i ett avgörande “iPhone-ögonblick” där de måste övergå till en mjukvaru- och datadriven strategi, med starkt fokus på att använda den senaste tekniken och samtidigt säkerställa datasekretess och datasäkerhet för att stå sig konkurrenskraftiga och undvika ett liknande öde som Nokia”, säger Mats Moberg, Strategic Advisor, Moberg Tech.

Det råder dock ett motstånd hos många aktörer i att släppa beprövade affärsmodeller och det de är bäst på, det vill säga att producera bilar.

”I linje med att fordon utvecklas till komplexa, mjukvarudrivna maskiner ökar efterfrågan på tech-talanger, allt från mjukvaruutvecklare, cybersäkerhetsexperter till AI-specialister, vilket understryker en stor utmaning för branschen. Fram till 2025 uppskattas branschen sakna mer än 2 miljoner i kvalificerad arbetskraft och till 2030 växer det till mer än 4 miljoner”, säger Pierre Renhult, Automotive Industry Partner, Nexer Group.

Om rapporten
RapportenCode over Chrome – The future of Automotive” är framtagen av Nexer Group tillsammans med Kairos Future. Rapporten bygger på enkätundersökningar, desktop research, samt djupintervjuer och workshops med branschexperter. Inhämtat material har analyserats och utvärderats i syfte att kartlägga hur fordonsbranschen förväntas utvecklas under kommande fem till tio år.

Ladda ner rapporten

Om Nexer Group
Nexer Group är ett internationellt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovation. Nexer har 2800 experter i 15 länder och är en del av Danir Group, ett privatägt svenskt företag med 12000 anställda i 18 länder. Nexer arbetar med några av världens största och mest krävande företag och bidrar med expertis inom digital transformation, IT, teknik och FoU.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Beatrice Silow, Kultur- och kommunikationschef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 79 15 06