Mer än hälften av alla techtalanger planerar att byta jobb | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
29 maj 2023

MER ÄN HÄLFTEN AV ALLA TECHTALANGER PLANERAR ATT BYTA JOBB

Kompetensbristen inom IT/tech är en stor utmaning för näringslivet. För att underlätta för företag att framtidssäkra sitt kompetensbehov har Nexer Tech Talent kartlagt dagens techtalanger – vad som driver dem och vad de förväntar sig av framtidens arbetsliv.

Tech Talent Report 2023 är den andra i ordningen om techtalanger. Den första rapporten publicerades 2022 och presenterade tio viktiga insikter om vad techtalanger värdesätter på en arbetsplats. Årets rapport tar det ett steg längre och kartlägger vad de söker när de blickar framåt.

Rapporten visar bland annat att techtalanger skiljer sig rejält från andra unga högutbildade och ställer betydligt högre krav på balans mellan arbete och fritid, samt på ständig utveckling. För att säkra sitt kompetensbehov måste företag därför kunna erbjuda kontinuerligt och systematiskt lärande. En oroande men viktig insikt för företag att ta i beaktande är också att mer än hälften (54 %) av techtalangerna planerar att byta jobb inom närmaste året.

Nyckelinsikter från Tech Talent Report:
● Nästan hälften (47 %) av techtalanger i åldern 20-35 år anser att kontinuerlig kompetensutveckling är en av de 10 viktigaste aspekterna i arbetslivet, jämfört med 23 % av övriga högskoleutbildade i samma ålder.

● 54 % av techtalangerna uppger att de planerar att byta jobb inom det närmaste året.

● 73 % av techtalangerna lyfter fram mjuka förmågor som kreativitet, driv, ledarskap och sociala kompetenser som de främsta framtidskompetenserna.

● Endast 10 % av techtalangerna önskar att tillväxt och lönsamhet är företagens främsta utvecklingsfokus, medan 50 % önskar att medarbetarnas välmående och kompetensutveckling är i främsta fokus för utvecklingen.

”Ett bolags utveckling, innovation och tillväxt är beroende av att lyckas attrahera och behålla framtidens spetskompetens. Att vara lyhörd inför techtalangers behov och vad de ser som eftertraktat på en arbetsplats är därför avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. Den nya generationen är medveten, värderingsstyrd och har en tydlig uppmaning till framtidens arbetsgivare: främja kompetensutveckling och erbjud ett hållbart arbetsliv”, säger Pernilla Johansson, VD på Nexer Tech Talent.

Med automatisering och AI som verktyg förändras sätten vi arbetar på såväl som behovet av kompetenser. När robotar kan sköta stora delar av arbetet blir de mänskliga, mjuka förmågorna allt viktigare. Kreativitet, driv, ledarskap och sociala kompetenser är förmågor som majoriteten (73 %) av techtalangerna listar som de främsta framtida kompetenserna.

”Techtalanger urskiljer sig på flera plan i jämförelse med andra unga högutbildade. Att ständig utveckling är starkt efterfrågat och att soft skills listas som framtidens främsta kompetenser antyder ett behov hos företag att sätta strategier för att möta dessa krav, annars riskerar de att gå miste om viktig kompetens och utvecklingsmöjligheter”, säger Pernilla Johansson.

Rapporten listar även tre centrala frågor som framtidens arbetsgivare måste förstå och agera på utifrån techtalangernas perspektiv. Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet för att ta del av dessa: Tech Talent Report 2023

Om Tech Talent Report
Tech Talent Report är framtagen av Nexer Tech Talent tillsammans med Kairos Future. Rapporten bygger på en enkätundersökning med över 500 techtalanger, dvs studerande eller yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning inom tech. Utöver enkätundersökningen har djupintervjuer genomförts med såväl techtalanger som representanter från arbetsgivarsidan och akademien.

Nytt för i år är att rapporten även finns på engelska.

För mer information:
Pernilla Johansson, VD, Nexer Tech Talent
pernilla.johansson@nexergroup.com
+46 703 99 67 06

Elin Ogéus, Marknadschef, Nexer Tech Talent
elin.ogeus@nexergroup.com
+46 735 95 90 29