Vad gör egentligen en UX Designer? | Nexer
Skip to content

Vad gör egentligen en ux designer?

Ux design

För att reda ut begreppen bad vi Linn Davidsson och Mirza Keserovic som är UX-designers på Maverick by Sigma att förklara skillnaden mellan grafisk design och UX design, samt vad de faktiskt gör på dagarna.

“Vi har världens roligaste jobb! Det är fantastiskt att ha möjlighet att påverka hur användare kan integrera i olika digitala miljöer”

User Experience Design (UX design) har kommit till IT-branschen för att stanna. Design var tidigare främst förknippat med grafisk design eller produktdesign. I dagens digitala värld har definitionen utökats och skillnaden mellan olika typer av design kan bli förvirrande för den som inte är helt insatt i ämnet.

Produkter och tjänster blir smartare
Den snabbt växande teknikindustrin innebär att digitala produkter och tjänster blir smartare och får fler avancerade funktioner. I dagens projekt är det därför nödvändigt att ha olika designroller för att kunna tackla komplexiteten och ta rätt beslut.
Grafiska och visuella designers jobbar med att fånga uppmärksamhet och har sitt huvudsakliga fokus på estetik och kommunikation. UX-designers fokuserar istället på att göra en så anonym lösning som möjligt. Bra UX-design är den som inte märks. Den levererar utan att göra väsen av sig och skapar en helt naturlig interaktion med produkten.

UX design är vetenskap
Om grafisk design är konst, så är UX design vetenskap. Båda behövs för att ett projekt ska få så bra resultat som möjligt.
– Som UX-designer är din uppgift att öka användarens upplevelse i olika digitala miljöer. Det gör vi genom att förbättra användbarhet och tillgänglighet i interaktionen mellan användare och produkt. Vi behöver ha en klar bild av vem eller vilka produkten vänder sig till. Vad har de för förutsättningar och förväntningar? Först när man har bra överblick över målgruppen och har identifierat alla svårigheter som användarna kan möta, har man förutsättningar att designa en optimal upplevelse, säger Mirza Keserovic.

Nyttan med effektkartläggning

Som UX-designer är det viktigt att alltid utgå från större perspektiv. Det är uppdragsgivarens syfte med produkten och användarnas behov och drivkrafter som är betydelsefulla för utformningen. Dessa får man fram genom att tidigt i projektet göra exempelvis en effektkartläggning och olika analyser. Det gör det också möjligt att skapa mätbara mål.

– I våra mobila testlab kan vi tillsammans med användare och våra utvecklare inte bara testa och analysera användarmönster i realtid, utan även genomföra ändringar direkt på konceptnivå. Ett effektivt sätt att snabbt iterera fram den bästa designen, förklarar Linn Davidsson.

UX kan förklaras som ett isberg

Mycket av en UX-designers arbete ligger under ytan och är osynligt för användaren.

Några utmärkande arbetsuppgifter för en UX-designer är:
– Effektkartläggning
– Analys av affärsmål och användningsmål
– Analys av målgrupper och behov
– Informationsarkitektur
– Idégenerering
– Design av användarflöden
– Wireframes och prototyper
– Interaktionsdesign
– Användningstester

Kontakta oss!

Intresserad av UX Design? Tveka inte på att höra av dig!

Peter Knapp, New Business / Marketing Manager

+46 708 85 03 03

GÖR DET ENKELT FÖR ANVÄNDAREN