Radical Retail 2030 Rapport | Nexer
Skip to content

RADICAL RETAIL 2030

Radical Retail 2030 är framtagen av Nexer och Kairos Future och innehåller en unik djupdykning i de skiften och teknologier som kommer att definiera detaljhandeln under de kommande 10-15 åren. Rapporten bygger på Kairos Futures International TrendWatch, där mer än 100 trender och tidiga fenomen har identifierats, resultat från en workshop med Nexers Retail Advisory Board, samt intervjuer och en Delphi-studie med detaljhandelsexperter och ledare från Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Storbritannien, Norge och Österrike. 

UNIKA INSIKTER

  • Den tredje detaljhandelsrevolutionen
  • 5 skiften som kommer att definiera detaljhandeln under de kommande 10-15 åren
  • 19 teknologier som är nyckeln till detaljhandelsrevolutionen

LADDA NER RAPPORTEN!