Skip to content

RADICAL RETAIL 2030

En rapport om de skiften och teknologier som omvandlar detaljhandeln.

Detaljhandeln befinner sig mitt i ett skifte som kännetecknas av automatisering, socialt engagemang och inbäddning. Konsumenter och communities blir i högre grad medskapare och den fysiska världen smälter samman med den digitala, som är på väg att manifesteras i virtuella ”metaversum”. Denna förändring sker parallellt med ett ökat och skriande behov av att anpassa vårt beteende så att det blir hållbart för både människor och planetens resurser.

RADIKALA INSIKTER

Radical Retail är en unik tankeledande rapport, framtagen av Nexer och Kairos Future, som gör en djupdykning i de skiften och teknologier som kommer att definiera detaljhandeln under de kommande 10-15 åren. Rapporten bygger på Kairos Futures International TrendWatch, där mer än 100 trender och tidiga fenomen har identifierats, resultat från en workshop med Nexers Retail Advisory Board, samt intervjuer och en Delphi-studie med detaljhandelsexperter och ledare från Sverige, Tyskland, Finland, Danmark, Storbritannien, Norge och Österrike.

I rapporten får du bland annat ta del av:

— Den tredje detaljhandelsrevolutionen

— 5 skiften som kommer att definiera detaljhandeln under de kommande 10-15 åren

— 19 teknologier som är nyckeln till detaljhandelsrevolutionen

LADDA NER RAPPORTEN IDAG!

Ta del av insikterna i rapporten Radical Retail 2030! Ange din e-postadress för att ladda ner pdf:en.

För frågor om rapporten, vänligen kontakta:

Beatrice Silow

Kommunikations- och kulturchef på Nexer