Skip to content

Datadrivet hållbarhetsarbete

ta kontroll över ert fotavtryck

footprint data management

En produkts totala miljöavtryck eller product environmental footprint (PEF) omfattar många typer och kategorier av data, vanligtvis spridda i olika system, med många attribut och format, som behöver sammanställas, centraliseras, kvalitetssäkras för att sedan delas.

Datadrivet hållbarhetsarbete inkluderar Footprint Data Managment vilket innebär att man hanterar och arbetar strategiskt med produkters livscykeldata som annan affärskritisk data på en skalbar data plattform.
Det är en stor utmaning att på artikelnivå samla, centralisera, kvalitetssäkra, analysera och dela vidare denna mängd av utspridda data från alla dessa olika källor, format, typer och system så man behöver en kapabel dataplattform men också en smart datamodell som går att bygga ut och som matchar just er verksamhet och era processer.

Att arbeta datadrivet med hållbarhet handlar om att ta kontroll över sitt fotavtryck vilket innebär att man utgår ifrån en ambition och vision om att kunna sänka det efter att man vet exakt hur det ser ut idag. Genom att kvantifiera vilket data som ingår i ett utvalt scope, samla in de faktiska siffrorna och analysera dem kan man sedan utveckla och förbättra så kallade ”hot spots”. Det blir tydligt var i sin ”supply chain” det finns utvecklingspotential och ni kan ta mer grundade beslut. Mer tillgång till faktiskt data gör det också mindre riskfyllt att satsa på nya mer cirkulära produkter och affärsmodeller och man är väl förberedd för framtida krav på rapportering och undviker ”green washing”.

Mer än bara koldioxid- beräkningar

Det finns mer än 200 miljömärkningar i EU och mer än 450 i hela världen. Vi tror att hållbarhet kommer att vara lika reglerat som finansiell rapportering inom en relativ snar framtid, och de flesta företag och nationer har redan satt upp exakta mål för koldioxidutsläpp för de kommande åren. Kraven på mer fullständiga deklarationer och spårbarhet vad gäller material och produkter har lett till lagar och förordningar för att rapportera för hela livscykeln som EPD och DPP.

Digitala Produkt Pass ingå i EU-kommissionens CSRD och taxonomi-förordnings nya krav. CSRD handlar tex om nya ”Krav på produktspecifik information som kommer att säkerställa att konsumenterna känner till miljökonsekvenserna av sina inköp. Alla reglerade produkter kommer att ha digitala produktpass.”

”Den information som ska ingå i produktpasset kan omfatta information som t.ex. en produkts miljöavtryck, information som är användbar för återvinningsändamål, det återvunna innehållet i ett visst material, information om leveranskedjan och annat.”

Är ni förberedda?

Följa eller leda?

Marknadens efterfrågan på miljömässigt ansvarsfulla företag och mer hållbara affärsmodeller och produkter ökar. Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsdata på en MDM-plattform i likhet med andra affärskritiska data skapas den öppenhet som krävs för att din organisation ska kunna få tillgång till och dela med sig av de data som behövs för att göra bättre analyser och fatta bättre beslut. Denna ökade smidighet i affärsverksamheten gör det också lättare att följa nya bestämmelser och rapportera framsteg till ägare, investerare och konsumenter och ger möjlighet att utveckla mer cirkulära och hållbara affärsmodeller, lösningar och produkter. Vår lösning kan hjälpa er från ambition och vision till att leverera på era hållbarhetsmål.

Jobba datadrivet med en ”MDM Approach”

Footprint Data Management är en datadriven metod för hållbarhetsarbete. Genom att automatisera processerna för att sammanställa och synkronisera faktiska fotspårsdata från externa källor och genom att integrera nödvändiga interna system, frigörs tid för att utnyttja det verkliga strategiska värdet av data. 

MDM-plattformar har inbyggda funktioner för hantering av datakvalitet och ser till att uppdateringar och ändringar utförs överallt samtidigt. Du behöver både tillgång till och faktiska data för att analysera var och hur du eventuellt kan minska den totala påverkan.  

KUNDCASE Oatly

Oatly önskade ha en skalbar och kapabel plattform för att kunna:

• beräkna, mäta och hantera sina produkters fotavtryck
• använda samma plattform för PLM-processer
• hämta faktiska data till sin hållbarhetsrapportering
• visa sina produkters faktiska fotavtryck på konsumentförpackningarna

Oatly ville inte bara ha en hållbar lösning som kunde skalas, utan de antog tidigt en strategi för ökad data transparens som gick ut på att ”know your numbers to show your numbers”.

Lyssna på Oatlys tänk om footprint data management genom att klicka på bilden till vänster.

Från strategi till ”action”

Vi har utvecklat en modell för att hjälpa företag att gå från vision till kontinuerlig processutveckling och uppnå sina hållbarhetsmål. Våra strategikonsulter kan hjälpa er att identifiera era fokusområden, ambitionsnivå och vad ni vill/behöver mäta. När ni är redo kvantifierar vi vilka data ni behöver samla in och beräkna, hur era dataströmmar och arbetsflöden ser ut och identifierar alla datakällor och parter.

Vi gör detta tillsammans i en Think-fas, en processanalys, för att verkligen förstå hur den nuvarande situationen ser ut och som utgångspunkt för en genomförandeanalys som fokuserar på att bygga den optimala datamodellen för dig samt upptäcka vilka integrationer som kommer att behövas. 

Vi erbjuder strategi, tech och kommunikation för en mer lovande framtid tillsammans!

kOntakta oss

Letar ni efter en partner/lösning för att komma vidare med ert datadrivna hållbarhetsarbete? Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort!

Vill du ta kontroll över ditt fotavtryck?
Fredrik Larsson
CEO, Nexer Data Management

+46 733 20 73 13
fredrik.larsson@nexergroup.com

contact person