Volvo Group case - Clean Solutions | Nexer
Skip to content

Volvo group

Nexer är en del av Volvo Groups digitaliseringsresa – avveckling av äldre IT-system

Bakgrund

Volvokoncernen behövde en digital transformation för att tillgodose kundernas framtida behov, eftersom deras nuvarande IT-landskap var omfattande och tungt, med många gamla system. Ibland bad Volvo Group till och med pensionerad personal att återvända som konsulter för att hjälpa till att stödja de gamla äldre systemen.

IT-landskapet blev sårbart, budgeten ökade årligen och det svalde också många resurser bara för att underhållas.

LÖSNING

Volvo Group och Nexer startade tillsammans The NorthStar Decommissioning initiative, med fokus på att avveckla applikationer för att förenkla och rationalisera Volvo Groups IT-landskap. Ett tillvägagångssätt som framgångsrikt lyckades minska antalet överflödiga system och ledde till effektiv drift, enklare felsökning och minskad komplexitet.

Initiativet frigjorde IT-personal och resurser som tidigare gått till att underhålla och stödja gamla system. Idag används dessa resurser till mer strategiska och värdeskapande projekt.

Det övergripande målet
Avvecklingsinitiativet är planerat att fortsätta till 2025, och kommer då sannolikt att ha avvecklat över 800 system.

“Våg tre kommer att innehålla mer komplexa och avancerade avvecklingsprojekt, men när vi når slutet av 2025 siktar vi på att undvika hundratals miljoner kronor.”
– Olivier Fallone, initiativledare och Chapter Lead, Volvo IT.

RESULTAT OCH NYCKELN TILL FRAMGÅNG

The NorthStar Decommissioning initiative lyckades avveckla 251 system under 2022. Halvvägs in i 2023 hade avvecklingssatsningen bidragit till att avveckla över 300 system och undvika kostnader på cirka 65 miljoner kronor.

Läs mer om initiativet och andra uppnådda resultat i denna PDF.