SAS - Office 365 | Nexer
Skip to content

Förändring
på hög nivå

SAS – we at sas make work easier

Office 365 och Microsofts senaste molntjänster dominerar på svenska arbetsplatser och fungerar som en drivkraft för digitaliseringen. Nexer Maverick har fått möjligheten att utforma introduktionen av Office 365 för några av de största arbetsgivarna i landet. Med Scandinavian Airlines (SAS) valde vi den enkla vägen. 

LÖSNINGEN

research innan vi lyfter

SAS är en sann serviceorganisation med stolta medarbetare och en stark kultur. Efter grundlig research, workshops och användarintervjuer kom vi fram till konceptet “We at SAS Make Work Easier”. Konceptet ligger nära SAS visuella identitet med en naturlig betoning på ett av dess kärnvärden – enkelhet. RESULTATET

engagerade MEDARBETAre 

Genom film och bildmaterial delade SAS-anställda med sig av sina tankar om digitalt arbete idag och i framtiden. Tillsammans med ett e-learningprogram gav konceptet alla anställda chansen att reflektera över sitt nya sätt att
arbeta samtidigt som de lärde sig den nya mjukvaran från grunden. Allt material publicerades på en SharePoint-sajt som fanns tillgänglig på intranätet. 
  
Konceptet rullades ut steg för steg med hjälp av nyhetsbrev och filmer för digitala skärmar som huvudsaklig kommunikation. Resultatet? Office 365 gör arbetet enklare för SAS och Maverick gjorde implementeringen effektiv, smidig och enkel. 

Är du redo att påbörja något nytt?
Håkan Larsson
Affärsutvecklare och förändringsledare

+46 705 71 11 99
hakan.larsson@nexergroup.com

contact person