Ikano Bostad Case | Nexer
Skip to content

Ikano bostad

rätt strategi, ux och tech ledde till ökad konvertering och kundnöjdhet

lösningen

Ett byggE för framtiden

Bostadsföretaget Ikano Bostad fattade beslutet att flytta sin verksamhet till molnet för att förbättra sin teknik och samtidigt optimera den digitala kundupplevelsen. Med ett helhetsgrepp på projektet bistod Nexer Maverick tillsammans med partnern Nexer Unified Commerce Ikano Bostad i denna transformation. Genom att kombinera toppmoderna teknologier med en genomtänkt CX- och UX-design skapades en robust plattform som möjliggör för företaget att driva innovation.

Att hitta det kunden går igång på

Genom flera pilotstudier där Maverick intervjuade Ikano Bostads olika kundsegment, kunde de testa två hypoteser: vad som betydde mest för kunderna och hur de uppfattade Ikano Bostads varumärke.

Med insikterna designade och utvecklade Maverick webbplatsen för att säkerställa en bättre kundupplevelse med förbättrad konvertering. Kundresorna anpassades till Ikano Bostads primära kundgrupper; de som söker efter hyresobjekt, de som söker efter köpobjekt samt partners som kommuner och stadsplanerare.

“Jag tycker verkligen att vi lyckades sätta ribban och räckvidden. Vi kunde se att vi var på rätt spår i betatesterna och hade inga problem med att nå våra milstolpar under hela projektet. Jag tycker också att vi var bra på att utmana gamla sanningar tillsammans med Maverick. Till exempel i fallet med de röda CTA:erna som var lite för alarmerande. Nu är webbplatsen lugnare och lättare att förstå. Det var ett av de där halleluja-ögonblicken.”
– Carina Persson, Produktägare på Ikano Bostad
Förenklad och användarcentrerad design

Genom att förenkla användarflödet enligt användarnas behov, motivation och drivkrafter uppnåddes en bättre användarupplevelse och ökad konvertering – allt i linje med Ikano Bostads mål.

Utifrån konceptet “Hitta Hem” optimerade Maverick webbplatsen för att göra det enklare för användaren att göra sina val; till exempel var man vill bo, köpa eller hyra, samt mer specifika kombinationer av tillgängliga alternativ

leveransen

– Digital strategi
– Definierade och utvecklade designriktlinjer
– Workshops och pilotstudier
– Kundinsikter (intervjuer, analys)
– Kartläggning av kundresor
– CX/UX-trendspaning och benchmarking
– Webbdesign
– Användarupplevelse
– Implementering av Optimizely Cloud
– Strategi för konvertering och kundlojalitet
– Trafik- och dataanalys
– Skapande av en beta-webbplats för snabb feedback tillsammans med kunden
– Tillgänglighet enligt WCAG 2.1

resultatet

EN LÖSNING FÖR FÖRBÄTTRAD KONVERTERING

Med en ny molnplattform och en helt ny design som banat väg för optimerade kundresor, har Ikano Bostad nu grunden för att fokusera helhjärtat på kundernas behov. De kan kontinuerligt förbättra sitt webbinnehåll och – viktigast av allt: analysera och utforska sina kundresor ännu mer. Med definierade KPI:er och mål samt en standardiserad webbplats har Ikano kunnat förbättra konverteringen och äntligen börja A/B-testa och finjustera företagets budskap i olika geografiska områden.

“Projektet har resulterat i en helt ny webbplats med besökaren i fokus och en kundresa skräddarsydd efter besökarens behov – där Optimizely Cloud erbjuder skalbarhet och hög hastighet i en stabil och robust plattform. Med hjälp av feedbacken vi fick från besökarna och vår gedigna kunskap inom området har vi kunnat lyfta Ikano Bostad till nästa nivå.”
– Carina Persson, Produktägare, Ikano Bostad